SENDREIOVCI A KOKAVARE LAVUTÁRA

SLOVENSKO 2016 ADVENT
SENDREIOVCI A KOKAVARE LAVUTÁRA

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

SLOVENSKO 2016 ADVENT
SENDREIOVCI A KOKAVARE LAVUTÁRA

Dátum/Date: 15.12.2016 o 19:30hod.
Miesto konania/Place of event: Dôstojnícky pavilón, Komárno

Popis/Description:

Moderátor: SOŇA MULLEROVÁ

Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z projektov je kampaň Staroba sa nás dotýka a zbierka zameraná na podporu seniorov – Lienka pomoci.

Zľavyi/Discounts: bez nároku na zľavu

Ďalšie podujatia SLOVENSKO 2016 ADVENT!

Na mape

Top