ŠKO Žilina

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)
ŠKO Žilina

Dátum : 13. októbra 2017
Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Vstupenky

Piatok
13
Okt
19:00

Popis podujatia

ŠKO Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský, dirigent
Elena Matušová, zbormajster
Jakub Čižmarovič, klavír
Jan Fischer, husle
Marek Štrbák, organ

Ján Nepomuk Hummel
Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester G dur op. 17
Alexander Albrecht
Missa in C pre sláč. nástroje, miešaný zbor a organ novodobá premiéra
Felix Mendelssohn Bartholdy  Symfónia D dur č. 5 op. 107 Reformačná

Dvojkoncert G dur pre husle, klavír a orchester, op. 17 od Johanna Nepomuka Hummela patrí k jeho prvým koncertantným dielam, a tak nadväzuje skôr na diela skorších klasikov ako na diela Beethovena. Skladbu Missa in C skomponoval Alexander Albrecht v rokoch 1901 – 1903, keď bol študentom vyšších ročníkov Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia v Klariskách. Na jej premiére sa zúčastnil aj jeho učiteľ Béla Bartók. Ide o dielo z ranej tvorby pozoruhodné svojou historickou väzbou na prešporský gymnaziálny život.
Bezprostredným podnetom skomponovať tzv. reformačnú symfóniu bolo pre Felixa Mendelssohna-Bartholdyho 300. výročie proklamácie protestantstva v Augsburgu . Odráža sa v nej aj obdiv mladého skladateľa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha.
Symfóniu otvára introdukcia v D dur, citujúca tému protestantskej pobožnosti, ktorú o niekoľko desiatok rokov bohato rozvinul Richard Wagner vo svojej poslednej opere Parsifal. V záverečnej časti sa objavuje téma protestantského Lutherovho chorálu Ein Feste Burg. Mendelssohnovu Symfóniu č. 5 uvádzame pri príležitosti 500 rokov reformácie na Slovensku.Galéria

picture ŠKO Žilina

Na mape

Odporúčané

Top