SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u

SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Galaprogram TO NAJLEPŠIE ZO SĽUK-u je klasickým výberom z tvorby, divácky veľmi obľúbeným typom folklórneho programu. Predstavuje pestrú a variabilnú mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej umeleckej tvorby SĽUK–u v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny.
Hudobno-tanečné a spevácke čísla s rôznou úrovňou štylizácie a možnými presahmi do iných umeleckých
žánrov, ponúkajú divákom nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Choreografia: Juraj Kubánka, Stanislav Marišler, Ján Blaho, Ján Ševčík, Jaro Moravčík, Ervín Varga a i.
Hudba: Tibor Andrašovan, Ján Cikker, Svetozár Stračina, Štefan Molota, Stano Palúch a i.

SĽUK: Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. Počas viac ako 66-ročnej histórie so SĽUK–om spolupracovalo mnoho výrazných umeleckých osobností – choreografov, výtvarníkov, skladateľov a profesionálnych interpretov.
Hudobný profil telesa najviac ovplyvnil Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan,
Svetozár Stračina a ďalší. Ako choreograf a umelecký šéf SĽUK–u dlhodobo a výrazne formoval Juraj
Kubánka. Medzi nezabudnuteľných interpretov, ktorí pôsobili v SĽUK–u, patria Heda Melicherová, bratia
Ševčíkovci, bratia Antalíkovci, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnohí ďalší.

Súčasťou predstavenia bude aj otvorený bufet pre návštevníkov.
Možnosť kúpy CD a DVD nosičov.

Galéria

picture SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u
picture SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u
picture SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u
picture SĽUK - To NAJLEPŠIE zo SĽUK-u

Na mape

Top