SPOVEDE VAGÍN

SPOVEDE VAGÍN

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto konania/Place of event: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava


SPOVEDE VAGÍN

Hra Spovede vagín sprostredkováva otvorený prístup k ženskej sexualite a prijímaní ženského tela takého ako je vo svojej jedinečnosti a celistvosti. Jednotlivé výpovede poskytujú široký a pestrý pohľad na tému ženskosti a násilia či bezprávia páchaného na ženách. Jedná sa o spovede žien zo Slovenska. A prečo tento aspekt je taký dôležitý? Prístup k sexualite ovplyvňuje aj to v akom prostredí vyrastáme, v akej kultúre a krajine žijeme. S problémami a nepochopením sme sa stretli už pred dvoma rokmi pri uvádzaní divadelnej hry Vagína monológy v Divadle Meteorit. Zistili sme, že slovenské obecenstvo má problém so sexuálnym vyjadrením a otvorenosťou a preto sme sa rozhodli, že my v Divadle Meteorit budeme mať odvahu na otvorený rozhovor o témach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a sú našou prirodzenou súčasťou.

Predstavenie odporúčame pre divákov nad 18 rokov.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina (bez prestávky)

Cena/Price: 15,00 EUR / voľné sedenie
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy

Ticketportal nezodpovedá za zmenu účinkujúcich. Zmena programu vyhradená.

Galéria

picture SPOVEDE VAGÍN
picture SPOVEDE VAGÍN
picture SPOVEDE VAGÍN
picture SPOVEDE VAGÍN
picture SPOVEDE VAGÍN

Na mape

Top