S operetou do Nového roku - Novoročný koncert 2018

S operetou do Nového roku - Novoročný koncert 2018

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto : DK Zrkadlový háj , 10.01. 2018 o 19:00 h.

 

S OPERETOU DO NOVÉHO ROKU - Novoročný koncert 2018

Na novoročnom koncerte pod záštitou starostu MČ Bratislava-Petržalka Vladimíra BAJANA  sa môžete tešiť na najkrajšie operetné melódie Johanna Straussa, Franza Lehára, Emmericha Kálmána, Gejzu Dusíka a ďalších v podaní Metropolitného orchestra Bratislava pod vedením Petra Uličného a sólistov: sopranistky Marianny Gelenekyovej a tenoristu Pavla Oravca. 

Huslista Peter Uličný je umeleckým vedúcim Metropolitného orchestra Bratislava.   Patrí medzi najvýznamnejších univerzálnych hudobníkov na Slovensku - prešiel takmer všetkými žánrami hudby.       Pôsobil ako umelecký vedúci orchestra SĽUK-u, koncertný majster OĽUN-u.

 Marianna Gelenekyová je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. 

Pavol Oravec začínal ako sólista a člen Zboru sv. Cecílie pri katedrále Dómu sv. Alžbety Košice.                  Absolvoval konzervatóriá v Košiciach a v Bratislave ako aj spev na Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Na mape

Top