Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Škola vína
Lekcia pre začiatočníkov: Ako degustovať víno

Populárna lekcia Školy vína, ktorá Vás uvedie príjemným a praktickým spôsobom do sveta vína. Nepredpokladáme, že máte rozsiahle vedomosti o víne, len že sa o víno zaujímate.

Dátum: 12.4. 2018, 18.00 – 21.00
Miesto konania: Bratislava
Lektor: Beáta Vlnková

Odborný program:
Ako posudzovať senzorické vlastnosti vína
Nácvik senzorických schopností tvorivou formou
Praktická degustácia 10 vzoriek vína
Najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína

Cena: 39€
Cena zahŕňa odborný program 3 hodiny, učebné materiály, 10 vzoriek vína, záhryz.

Na mape

Top