Slovenská filharmónia, cyklus B

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus B

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum: Piatok 19.05.2017 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €  

Williams, Corigliano, Beethoven

Slovenská filharmónia
James Judd
, dirigent
Dame Evelyn Glennie, bicie nástroje

Ralph Vaughan Williams    Osy, predohra 
John Corigliano    Conjurer Concerto 
Ludwig van Beethoven    Symfónia č. 7  A dur, op. 92
    
Designovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie sa nášmu obecenstvu predstavi dvomi dvojicami koncertov ešte pred nástupom do funkcie. Sólistkou koncertu bude nepočujúca britská perkusionistka Dame Evelyn Glennie, dnes už legendárna osobnosť európskeho interpretačného umenia.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Piatok  02.06.2017 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 €  

Brahms

Slovenská filharmónia
Ion Marin
, dirigent
Paul Lewis, klavír

Johannes Brahms
    Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15 
Johannes Brahms    Symfónia č. 2, D dur, op. 73   
    
Dvaja vrcholní európski umelci, dirigent Ion Marin a klavirista Paul Lewis, sa nášmu obecenstvu predstavia v monotematicky ladenom brahmsovskom programe. Brahmsov klavírny koncert č. 1 d mol prináša celkom novú koncepciu koncertného štýlu - je to vlastne mohutná symfónia so spoluúčinkujúcim sólovým nástrojom, podriadeným symfonickému celku. Zároveň však klavírny part kladie na sólistu veľké technické a interpretačné nároky. Brahmsova 2. symfónia vznikla v krásnom prostredí rakúskeho Pörtschachu, kde skladateľ trávil letnú dovolenku a je odrazom jeho bezprostredného kontaktu s prírodou a srdečnou náladou rakúskej dediny.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

 

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus B

Na mape

Top