Slovenská filharmónia, cyklus C

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus C

Dátum : 03. mája 2018
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
3
Máj 2018
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus C
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

Dátum: Štvrtok 03.05.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €

Bella, Dvořák, Kodály

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Dalibor Karvay husle

Ján Levoslav Bella Koncertná skladba v uhorskom štýle
Antonín Dvořák Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
Zoltán Kodály Háry János, suita zo spevohry

Život a tvorba Jána Levoslava Bellu je už niekoľko rokov stredobodom koncentrovaného výskumu a záujmu slovenských interpretov. Na koncertných pódiách sa tak objavujú stále nové položky katalógu diel tohto autora. Dielo Antonína Dvořáka síce nie je predmetom zásadného muzikologického výskumu, každá interpretácia niektorého z jeho známych diel je však malým objavom. Český skladateľ začal svoju hudobnícku kariéru ako hráč na viole a na husliach a jeho Husľový koncert odzrkadľuje
jeho zainteresovanosť v oblasti tvorby pre tieto nástroje. Zanieteným výskumníkom v teréne hudobnej pedagogiky bol Zoltán Kodály. Ako pevný základ svojho systému použil ľudovú pieseň a tanec. V spevohre Háry János aplikoval svoje bádateľské skúsenosti do skladateľskej praxe.


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus C

Na mape

Odporúčané

Top