Slovenská filharmónia, cyklus C

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus C

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum: Štvrtok 03.05.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €

Bella, Dvořák, Kodály

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Dalibor Karvay husle

Ján Levoslav Bella Koncertná skladba v uhorskom štýle
Antonín Dvořák Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
Zoltán Kodály Háry János, suita zo spevohry

Život a tvorba Jána Levoslava Bellu je už niekoľko rokov stredobodom koncentrovaného výskumu a záujmu slovenských interpretov. Na koncertných pódiách sa tak objavujú stále nové položky katalógu diel tohto autora. Dielo Antonína Dvořáka síce nie je predmetom zásadného muzikologického výskumu, každá interpretácia niektorého z jeho známych diel je však malým objavom. Český skladateľ začal svoju hudobnícku kariéru ako hráč na viole a na husliach a jeho Husľový koncert odzrkadľuje
jeho zainteresovanosť v oblasti tvorby pre tieto nástroje. Zanieteným výskumníkom v teréne hudobnej pedagogiky bol Zoltán Kodály. Ako pevný základ svojho systému použil ľudovú pieseň a tanec. V spevohre Háry János aplikoval svoje bádateľské skúsenosti do skladateľskej praxe.


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 07.06.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 €

Weber, Mendelssohn Bartholdy, Čajkovskij

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Jan Mráček husle

Carl Maria von Weber Euryantha, predohra k opere
Felix Mendelssohn Bartholdy Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Piotr Iľjič Čajkovskij Symfónia č. 6 h mol Patetická, op. 74

Počas svojho relatívne krátkeho života stihol Carl Maria von Weber vyprodukovať množstvo diel. Zväčša to boli úžitkové kompozície, určené na okamžité uvedenie. Trojica opier Čarostrelec – Euyrantha – Oberon však siahajú k vznešenejším métam a publikum ich vítalo s nadšením. Dnes žijú predovšetkým vďaka pôsobivým predohrám. Dopyt zo strany interpretov vedel elegantne saturovať aj Felix Mendelssohn Bartholdy. Slávny Husľový koncert, ktorý napísal na vrchole kariéry, síce vznikol z vonkajšieho podnetu, autor sa v ňom ale prezentuje mimoriadne zainteresovaným spôsobom. Nič s úžitkovosťou nemá Čajkovského 6. symfónia. Dlho utajované a potláčané psychické problémy autora v nej vytryskli na povrch. Existuje veľmi málo takýchto nádherných, ušľachtilých, ale neúprosne drastických diel.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus C

Na mape

Top