Slovenská filharmónia, cyklus D

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus D

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

DátumŠtvrtok 12.04.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Beethoven, Schubert

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Juraj Čizmarovič husle
Adam Mital violončelo
Jakub Čizmarovič klavír
Adriana Kohútková soprán
Terézia Kružliaková alt
István Horváth tenor
Peter Mikuláš bas

Ludwig van Beethoven Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56
Franz Schubert Omša č. 5 As dur, D 678

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


DátumŠtvrtok 26.04.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Beethoven, Šostakovič

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent

Jean-Fréderic Neuburger klavír

Ludwig van Beethoven Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur, op. 58
Dmitrij Šostakovič Symfónia č. 4 c mol, op. 43

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


DátumŠtvrtok 17.05.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 11 € 

Ginastera, Gulda, Poulenc

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Sebastien Hurtaud violončelo

Balet bol pre účastníkov zápolení o novú hudobnú poetiku 20. storočia obrovskou výzvou. Nánosy amorfných štruktúr hudby konca 19. storočia odblokovali disciplínu rytmu a metra, závislosť na možnostiach ľudského tela. Balety vznikali sťa by na bežiacom páse. V prípade diela Alberta Ginasteru pribúda ešte pridaná hodnota v podobe sviežeho etnického podtónu. Friedrich Gulda síce balety nepísal, ale jeho klavírna hra a aj jeho príležitostné kompozície vnášajú do hudby 20. storočia občas „chuligánske“ prvky. Francis Poulenc mal napriek traumám z bipolárnej poruchy osobnosti takisto zmysel pre hravý humor; príkladom je aj balet Lane, v ktorom delikátne kritizuje nebezpečnú duchovnú biedu človeka.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


 

DátumŠtvrtok 31.05.2018 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 11 € 

Fibich, Suchoň, Janáček

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jan Vacík tenor

Zdeněk Fibich Komenský, slávnostná predohra, op. 34
Eugen Suchoň Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65
Leoš Janáček Sinfonietta

Zdeněk Fibich – najskôr ospevovaný, neskôr zabudnutý, v súčasnosti – zdá sa – znovu objavovaný. Uvedenie slávnostnej predohry Komenský je raritou; Fibich v úvode cituje v duchu Bedřicha Smetanu chorál z kancionálu českého mysliteľa a pedagóga. Expresívna kantáta Žalm zeme podkarpatskej Eugena Suchoňa je dodnes jedným z vrcholov hudobnej produkcie v novodobých dejinách Slovenska. Leoš Janáček odkryl v kontexte českej a moravskej hudobnej kultúry celkom novú polohu. Ignoroval naivné národné buditeľstvo a aktivoval dušu človeka a jeho hudobného sveta. Intonácia ľudskej reči, jej spontánna afektivita, ľudová pieseň, tanec stáli v centre pozornosti moravského autora. Jeho poetické krédo kulminovalo v impozantnej Sinfoniette s fascinujúcim obsadením plechových dychových nástrojov v úvode a v závere.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D

Na mape

Top