Slovenská filharmónia, cyklus D

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus D

Dátum : 07. decembra 2017
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
7
Dec
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus D
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

Dátum: Štvrtok 02.11.2017 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Moyzes, Haydn, Elgar

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
István Várdai violončelo

Alexander Moyzes Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67
Joseph Haydn Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob VIIb:1
Edward Elgar Enigma, variácie na vlastnú tému, op. 36

V priebehu 20. storočia nastal na Slovensku čas akéhosi prebudenia. Začala sa formovať umelecká elita a dianie nadobudlo vo všetkých sférach črty profesionalizmu. Medzi hudobníkmi sa o obrodenie ducha postaral aj Alexander Moyzes, symfonik európskeho formátu. Jeho „hommage á Majster Pavol“ je výrazom autorovho postoja ku
kultúrnym hodnotám slovenských dejín. Základy novodobého symfonizmu kládol v priebehu 18. storočia Joseph Haydn. A hoci sólový koncert nebol pre tohto reformátora až taký príťažlivý, dva koncerty pre violončelo a orchester patria do zlatého fondu koncertantnej
literatúry. Sir Edvard Elgar zasa vytvoril základy novej tradície hudobnej tvorby na Britských ostrovoch. Pod vplyvom Sira Charlesa Stanforda a povzbudzovaný záujmom Richarda Straussa z európskeho kontinentu vytvoril Elgar niekoľko diel zásadného významu – patria sem aj Enigma variácie, ktoré sú akýmisi hudobnými portrétmi jeho priateľov.


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.
 


Dátum: Štvrtok 23.11.2017 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15  

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor
Pinchas Steinberg dirigent
Thomas Lang zbormajster
Tibor Szappanos tenor
Lena Belkina alt
Tommi Hakala barytón
Peter Mikuláš bas


Joseph Haydn Symfónia č. 88 G dur, Hob.I:88
Richard Strauss Šibalstvá Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň, op. 28
Felix Mendelssohn Bartholdy Prvá Valpurgina noc, kantáta, op. 60


Joseph Haydn bol povestný zmyslom pre hudobné žarty a humorné prekvapenia. Máloktorá
z jeho skladieb môže v tomto smere prekonať šibalskú Symfóniu číslo 88 G dur – dielo skomponované v štádiu medzi šesticou „Parížskych“ symfónií a tuctom „Londýnskych“
symfónií. O šibalstvách je aj zvukovo hýrivý a kompozične brilantný hudobný príbeh Richarda Straussa na motívy stredovekej nemeckej legendy o Eulenspiegelovi. Felix Mendelssohn Bartholdy sa pod vplyvom diel Händla a J. S. Bacha niekoľkokrát podujal
skomponovať oratoriálne a kantátové diela. Svetská kantáta o pohanských rituáloch mýtických Druidov a o kresťanskej tradícii Valpurgina noc na text Johanna Wolfganga Goetheho je jedným z takýchto opusov.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.
 


DátumŠtvrtok 07.12.2017 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Brahms, Čajkovskij, Skriabin

Slovenská filharmónia
Pavel Baleff dirigent
Marian Lapšanský klavír

Johannes Brahms Variácie na Haydnovu tému, op. 56a
Piotr Iľjič Čajkovskij Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur, op. 44
Alexander Skriabin Symfónia č. 2 c mol, op. 29

Jeden z najvýraznejších symfonikov 19. storočia Johannes Brahms vyše štyridsať rokov zápasil s myšlienkou na Prvú symfóniu. Paradoxne, ešte pred ňou napísal rozsiahle Nemecké rekviem pre sóla, zbor a orchester. Druhým skúšobným kameňom boli Variácie na Haydnovu tému pre orchester. Brahms v tomto cykle prezentuje svoju plnú spôsobilosť zvládnuť orchestrálny aparát aj symfonickú štruktúru. Piotr Iľjič Čajkovskij sa po počiatočnej kritike jeho 1. klavírneho koncertu po revízii diela v roku 1879 dočkal dodnes pretrvajúcej slávy a s chuťou sa pustil do práce nad Druhým koncertom G dur. Vtedy už síce prežíval traumatizujúcu psychickú krízu, hudba Koncertu G dur však ponúka okrem takmer nehrateľných interpretačných rébusov nákazlivý a explozívny optimizmus a bujaré veselie. O niečo rezervovanejší vo výraze a v rozdá vaní radosti zo života je Alexander Skriabin v pomerne konvenčnej 2. symfónii.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.
 

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D

Na mape

Odporúčané

Top