Slovenská filharmónia, cyklus K

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus K

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum: Utorok 22.05.2018 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 10 €

Klavírny recitál Andrey Yaroshinsky

Andrey Yaroshinsky klavír

Alexander Skriabin 24 prelúdií, op. 11
Sergej Rachmaninov Etudes-tableaux, op. 33
Etudes-tableaux, op. 39

Klavírne prelúdiá Alexandra Skriabina sú vedomým a transparentným nadväzovaním na obdobný cyklus Fryderyka Chopina. Brilantnosť na jednej strane a výrazovosť na strane druhej vytvára z obidvoch cyklov dynamický celok. Platí to aj v prípade dvoch cyklov
projektu Etudy – Obrazy Sergeja Rachmaninova. Podobne, ako Transcendentálne etudy Franza Liszta, ukážu silu jedine ako celok, ako klavírna symfonická suita. A podobne, ako Lisztove Etudy vyjadrujú Rachmaninove Etudy – Obrazy programové zámery, v ktorých
sa odrážajú rôzne senzorické vnemy sveta.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu


Dátum: Utorok 19.06.2018 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 10 €

Klavírny recitál Adam Skoumal

Adam Skoumal klavír

Domenico Scarlatti Sonáta A dur, K. 322
Sonáta f mol, K. 462
Sonáta C dur, K. 464
Joseph Haydn Sonáta F dur, Hob. XVI:23
Fryderyk Chopin Nokturno cis mol, op. posth.
Scherzo č. 2 b mol, op. 31
Antonín Dvořák Humoreska č. 1 es mol, op. 101
Humoreska č. 7 Ges dur, op. 101
Leoš Janáček Sonáta I. X. 1905
Adam Skoumal Dve romantické skladby
Kaukliar

Domenico Scarlatti je jedným z duchovných otcov žánru klavírnej sonáty. Jeho diela v mnohom naznačujú to, čo neskôr Joseph Haydn využil už v rámci stabilizovanej klasickej sonáty. Po prelome 18. a 19. storočia začala sonátovosť v klavírnej tvorbe mierne ustupovať
z pozícií a bola nahradzovaná žánrovými obrázkami, rapsodickými útvarmi, prelúdiami, nokturnami. Skladby Fryderyka Chopina a Antonína Dvořáka vystihujú tento „anti-sonátový“ trend. Leoš Janáček síce sonátu zobral do úvahy, ale jeho „októbrová“ inšpirácia je viac
expresívnou poémou, než klasickou sonátou. Adam Skoumal – skúsený klavirista dotvára svoj hudobnícky profil vlastnými drobnosťami v duchu majstrov 19. storočia.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus K
picture Slovenská filharmónia, cyklus K

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - cyklus K - Slovenská filharmónia - 12.12.2017 o 19:00 hod.

Predstavenie cyklus K - Slovenská filharmónia, ktoré sa malo konať dňa 12.12.2017 o 19:00 hod. v Malá sála Slovenská filharmónia, je zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,
pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top