Slovenská filharmónia, cyklus M

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus M

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Sobota 22.09.2018 o 16.00 h, Stĺpová sieň SF, cyklus M

Koncert bez bariér

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci
Jakub Junek, husle

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento F dur, KV 138
Joseph Haydn Koncert pre husle a orchester C dur, Hob.VIIa:1
Ludwig van Beethoven Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135 - 2. časť
Robert Schumann Snenie z cyklu Detské scény, op. 15
Maria Theresia von Paradis Sicilienne
Jaroslav Ježek Piesne (výber)

Už po siedmykrát zaradil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel do dramaturgie koncertov popoludnie pre zdravotne postihnutých. Koná sa pravidelne na jeseň. Tohtoročný koncert BEZ BARIÉR zaznie v prekrásnej Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie, v sobotu 22.9.2018. Hosťom a sólistom popoludnia bude fenomenálny český huslista Jakub Junek.

Mladý interpret sám pred niekoľkými rokmi zvíťazil nad ťažkým ochorením. Po neúnavnom boji sa v plnej kondícii opäť vrátil na koncertné pódiá doma i v zahraničí. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavo ladený program zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna, doplnený o populárnu Sicilienne rakúskej skladateľky a interpretky Marie Theresie von Paradis (1759 – 1824). Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka. Koncert BEZ BARIÉR sa uskutoční v sobotu 22. septembra o 16-tej.

Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus M
picture Slovenská filharmónia, cyklus M

Na mape

Top