Slovenská filharmónia, cyklus S

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus S

Dátum : 28. mája 2017
Miesto: Katedrála sv. Martina, Bratislava

Vstupenky

Nedeľa
28
Máj
15:00
Slovenská filharmónia, cyklus S

Popis podujatia

Dátum: Nedeľa 28.05.2017 15.00 h 
Miesto: Kostol sv. Martina, Bratislava
Cena vstupenky: 8 € - voľné sedenie

Rössler-Rosetti

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Ad una corda
Ewald Danel
dirigent
Marián Šipoš zbormajster
Eva Šušková soprán
Judita Andelová alt
Matúš Šimko tenor
Matúš Trávniček bas

František Antonín Rössler-Rosetti    Der sterbende Jesus

František Antonín Rössler-Rosetti, skladateľ nemecko-českého pôvodu a takmer vrstovník Mozarta, patril v 18. storočí spolu s Haydnom a Mozartom medzi najhrávanejších skladateľov vôbec. Potom, ako jeho hudba v 19. storočí upadla do zabudnutia, sa teraz jeho meno opätovne navracia do povedomia širšej verejnosti. Pašiové oratórium Der sterbende Jesus (Umierajúci Ježiš) nie je dielom barokového prototypu, ktoré dramaticky stvárňuje príbeh Kristovho umučenia, ale v duchu estetiky tzv. citového štýlu u poslucháča predpokladá znalosť biblického textu a nesie sa v lyricky- rozjímavom duchu, reflektujúc duševné rozpoloženie zúčastnených osôb. Na Slovensku malo úspešnú premiéru v apríli 2009
v pezinskom Chráme Premenenia Pána v podaní súboru Musica aeterna a speváckeho zboru Ad una corda.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.
 

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus S
picture Slovenská filharmónia, cyklus S

Na mape

Odporúčané

; Top