Slovenská filharmónia, cyklus S

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus S

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum: Nedeľa 13.05.2018 14:30 h 
Miesto: Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti), Bratislava
Cena vstupenky: 6 € - voľné sedenie

Anonymus, Bella, Mozart, Händel

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa - robotníka, Čadca - Kýčerka
Antónia Gráfová zbormajsterka

Marc-Antoine Charpentier Prelúdium z Te Deum, H. 146
Josquin Desprez Ave vera virginitas
Anonymus Nad slnko jasnejšia, úprava: A. Gráfová, sólo: Jozef Gráf
Anonymus Ty krásou duše zdobená
Johann Sebastian Bach Air z Orchestrálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068
Camille Saint-Saëns Tollie Hostias, klavír: Lucia Ščuriková
Sergej Rachmaninov Bogoroditse Devo
John Leavitt Kyrie eleison, klavír: Lucia Ščuriková
Edvard Hagerup Grieg Air. Andante religioso zo suity Z Holbergových čias, op. 40
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus KV 618
László Halmos Kyrie eleison
Ján Levoslav Bella To deň, ktorý učinil Pán
Anonymus Magnificat, organ: Martin Bucko
Georg Friedrich Händel Hallelujah z oratória Mesiáš, HWV 56

Tradícia amatérskeho zborového spevu bola dlhé desaťročia pýchou hudobnej kultúry na Slovensku. Zatiaľ čo v iných krajinách – najmä v Škandinávii – pestujú túto hrdú zložku národného dedičstva dodnes, na Slovensku sa dostala do krízového stavu. Je preto vítané,
ak profesionálne súbory pripravujú so zdatnými speváckymi nadšencami koncertné programy zostavené z náročných projektov tradície anonymov a z dielne známych skladateľov.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu


Dátum: Nedeľa 17.06.2018 15:00 h 
Miesto: Katedrála sv. Martina, Bratislava
Cena vstupenky: 8 € - voľné sedenie

Mozart, Pärt

Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jozef Chabroň zbormajster

Wolfgang Amadeus Mozart Litaniae Lauretanae, KV 109
Arvo Pärt Berliner Messe

Sakrálna hudba bola pre Wolfganga Amadea Mozarta viac-menej „povinnou jazdou“. Veľmi pohotovo dokázal reagovať na podnety zo strany cirkvi a jej hodnostárov. V zásade však Mozartovo „sacrum“ spočívalo v božskej dokonalosti pozemských projektov. V tvorbe
Arva Pärta je situácia úplne opačná; žiadne z jeho diel nie je „nesakrálne“ – hoci je aj určené pre koncertnú prevádzku. Berlínska omša je však ako rozšírené omšové ordinárium typickým sakrálnym útvarom, skomponovaným na objednávku v súvislosti s výročím Katolíckych dní v Berlíne.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus S

Na mape

Odporúčané

Top