Tongyeong Festival Orchestra Kórea

Tongyeong Festival Orchestra Kórea

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Tongyeong Festival Orchestra Kórea

Heinz Holliger, dirigent
Clara Jumi Kang, husle

Maurice Ravel         Moja matka hus
Isang Yun               Koncert pre husle a orchester č. 3/1992
Camille Saint-Saëns Introdukcia a rondo capriccioso pre husle a orchester op. 28
Maurice Ravel          Le Tombeau du Couperin

Skladbu Moja matka hus skomponoval Ravel na motívy rozprávky Charlesa Perraulta pre dcéry svojich priateľov Godebských ako suitu pre štvorručný klavír. Neskôr dielo s veľkým úspechom zinštrumentoval pre orchester a napokon sa nechal nahovoriť na baletné spracovanie. Isang Yun, najvýznamnejší kórejský skladateľ, je autorom troch husľových koncertov, z ktorých ten posledný vznikol v roku 1992. Aj Camille Saint-Saëns má na svojom tvorivom konte tri husľové koncerty, no popri nich aj rad kratších skladieb pre husle a orchester. Introdukcia a rondo capriccioso je z nich najznámejšia.
Koncert uzatvára Ravelova suita Couperinov náhrobok, ktorá – podobne ako skladba Moja matka hus – vznikla prepracovaním pôvodne klavírnej skladby.
Koncert diriguje jeden z najvýznamnejších hudobníkov súčasnosti Heinz Holliger, známy aj ako skvelý hobojista, ktorému dedikovali svoje diela takí majstri ako Ligeti, Stockhausen, Penderecki, Lutoslawski, Berio a ďalší. Sám sa venuje komponovaniu a s radosťou vyhľadáva spoluprácu s mladými. Claru Jumi Kang vybral časopis Dong A Times medzi sto najperspektívnejších a najvplyvnejších osobností v Kórei. Na popredných svetových pódiách oceňujú poslucháči výbornú techniku interpretky aj zvuk nástroja Antonio Stradivarius ex Strauss z roku 1708, ktorý krehkej umelkyni zapožičala Kórejská kultúrna nadácia Samsung.

Galéria

picture Tongyeong Festival Orchestra Kórea

Na mape

Top