Ujo Váňa

Ujo Váňa

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Televízna inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova zobrazuje obyčajných ľudí a odhaľuje podstatu spoločenských javov na pozadí premárnených osudov a jemných odtieňov mužsko-ženských vzťahov. Sny sa demaskujú, prebudenie z nich je kruté a ujo Váňa spoznáva iba obyčajnú a holú pravdu.

Klenot ruskej drámy v réžii jubilujúceho prekladateľa, dramaturga a režiséra VLADIMÍRA STRNISKA.

legendárne televízne pondelky
Československo 1970

24.05.2018
DÁTUM PREMIÉRY

1 hod. 7 min.
BEZ PRESTÁVKY

Tvorcovia
RÉŽIA A SCENÁR VLADIMÍR STRNISKO
PREDLOHA ANTON PAVLOVIČ ČECHOV
KAMERA MARIÁN MINÁRIK
HUDBA VLADIMÍR NOVOMESKÝ

Hraú
FRANTIŠEK DIBARBORA
JOZEF DÓCZY
ŠTEFANKVIETIK
HANA MELIČKOVÁ
JÚLIUS PÁNTIK
BETA PONIČANOVÁ
VIERA TOPINKOVÁ
ELENA ZVARÍKOVÁ-PAPPOVÁ

Na mape

Top