Vianočný koncert

Vianočný koncert

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

ĽUBICA VARGICOVÁ & PETER MIKULÁŠ
Spevácky zbor Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová
Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr

V programe odznejú diela klasickej svetovej hudobnej literatúry a vianočné skladby.

ĽUBICA VARGICOVÁ
Študovala na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Vlasty Hudecovej. Už počas štúdia na vysokej škole hosťovala v SND ako Kráľovná noci v Čarovnej flaute, Olympia v Hoff-mannových poviedkach a Violetta v La traviate. Neskôr, už ako členka súboru, sa Ľubica Vargicová s veľkým úspechom predstavila v ďalších koloratúrnych úlohách – ako titulná postava v Lucii di Lammermoor, Amina v Belliniho Námesačnej či Ofélia v Thomasovom Hamletovi.

Medzinárodnú kariéru odštartovala Ľubica Vargicová na Salzburskom festivale ako Olympia v roku 2003. Krátko nato sa s úspechom predstavila vo Viedenskej štátnej opere v titulnej postave Belliniho opery Námesačná a v Metropolitnej opere v New ako Kráľovná noci v Mozartovej Čarovnej flaute.

Pravidelne vystupuje na najvýznamnejších operných scénach vo svetových metropolách: Bavorská štátna opera Mníchov, Zürich, Bern, Praha, Budapešť, Berlín, Lima. Vo Viedni spievala s veľkým úspechom tiež Gildu vo Verdiho Rigolettovi, v Hamburgu Violettu v La traviate a v Madride Olympiu v Hoffmannových poviedkach.

Okrem operného javiska veľmi často vystupuje aj na koncertných pódiách. Spievala v Carnegie Hall a v najvýznamnejších koncertných sieňach Japonska, Nemecka, Česka i Slovenska. V posledných sezónach publikum Opery SND zaujala v titulnej postave Donizettiho Dcéry pluku, ktorú spievala aj na javisku hamburskej Štátnej opery, ale aj ako Zerbinetta v Straussovej opere Ariadna na Naxe, Elvíra v Bellinoho Puritánoch či Júlia v diele Romeo a Júlia od Charlesa Gounoda.

PETER MIKULÁŠ
Absolvent VŠMU v Bratislave, sólista Opery Slovenského národného divadla od roku 1978. Roku 1977 zvíťazil na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, ceny získal aj na medzinárodných súťažiach v Moskve (1982) a v Helsinkách (1984).

Od začiatku svojej umeleckej dráhy sa vyznačuje nielen krásou a farebnosťou hlasového fondu, ale tiež muzikalitou, štýlovou všestrannosťou a sugestívnosťou javiskového výrazu vo vážnych úlohách, ako je Fiesco v Simonovi Boccanegrovi, kráľ Filip v Donovi Carlosovi, diabol Mefistofeles v Gounodovom Faustovi i Boitovom Mefistofelovi, Suchoňov Svätopluk či Bergov Wozzeck.

Jeho herecké a spevácke umenie zažiarilo aj v komických kreáciách (Leporello v Donovi Giovannim, Dulcamara v Nápoji lásky, Don Magnifico v Rossiniho Popoluške, Kecal v Predanej neveste či Verdiho Falstaff). Z postáv, ktoré naštudoval v Opere SND, ešte hodno spomenúť Ferranda vo Verdiho Trubadúrovi, Gremina v Eugenovi Oneginovi, titulnú postavu v Musorgského Borisovi Godunovovi, Sira Giorgia Valtona v Belliniho Puritánoch, Dona Basilia i Grófa Almavivu v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, Kráľa Heinricha vo Wagnerovom Lohengrinovi, Sparafucila vo Verdiho Rigolettovi a Ferranda v Mozartovej opere Cosi fan tutte.

Popri pôsobení v SND pravidelne účinkuje na popredných operných scénach i koncertných pódiách v zahraničí. Koncertný repertoár Petra Mikuláša, ktorý sa šírkou vyrovná javiskovému, zahŕňa diela klasikov (Bach, Beethoven, Verdi, Dvořák, Brahms), ale i široké spektrum hudby 20. storočia, medzi iným celý rad skladieb slovenských skladateľov.

SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA
je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku v roku 1948. Prezentuje sa vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom.

Odborná hudobná kritika vysoko hodnotí výkony speváckeho zboru Lúčnica. Stretávajú sa s veľkým úspechom aj u širokého publika. Počas bohatej histórie sa v zbore vystriedalo viacero vynikajúcich sólistov. Spievali v ňom Lucia Popp, Edita Gruberová, Magdaléna Blahušiaková, Ondrej Malachovský, či Ľubica Orgonášová. Títo speváci neskôr dosiahli veľké úspechy na svetových operných scénach.

Spevácky zbor Lúčnica získal najvyššie ocenenia na medzinárodných speváckych súťažiach v mestách Llangolen, Arezzo, Middlesbrough, Montreux, Gorizia, La Valetta, Maribor, Tours, Oskarshamn, či Bergen. Na medzinárodných zborových festivaloch i koncertných zájazdoch v USA, Južnej Kórei, Argentíne, Jordánsku, Izraeli, Venezuele, na Taiwane, v Mexiku, Číne, ako aj vo väčšine štátov celej Európy, kde vystúpil, sa stal doslova miláčikom publika.

Bohatý repertoár speváckeho zboru Lúčnica zahŕňa a cappella diela všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnú slovenskú tvorbu. Zbor interpretuje i vokálno–inštrumentálne skladby rôznych žánrov. Hlavný dôraz kladie na interpretáciu starších i nových skladieb inšpirovaných slovenskou ľudovou piesňou. Spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými hudobnými telesami, dirigentmi a sólistami. Okrem koncertnej činnosti pravidelne realizuje zvukové nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá i nahrávky filmovej hudby pre významné domáce i medzinárodné kinematografické produkcie. Zbormajstrami speváckeho zboru boli v minulosti Štefan Klimo, Peter Hradil a Marián Vach. Od roku 2003 je umeleckou vedúcou a dirigentkou zboru Elena Matušová.

Elena Matušová je absolventkou VŠMU v Bratislave. Už počas akademických štúdií pracovala v Lúčnici ako asistentka zbormajstra Petra Hradila. Od roku 1998 začala v zbore vykonávať funkciu druhého dirigenta. Od sezóny 2003/2004 nastúpila do pozície umeleckej vedúcej a hlavnej dirigentky zboru Lúčnica. S týmto telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne vystupuje na významných hudobných festivaloch, ako sú Bratislavské hudobné slávnosti, Zámocké hry zvolenské, Melos Étos, Musica Sacra v Nitre, či Banskobystrické hudobné dni. Spolupracuje s mnohými orchestrálnymi telesami, sólistami a dirigentmi pri uvádzaní svetových premiér skladieb slovenských autorov, ako aj pri interpretácii vokálno-inštrumentálnych diel a opier domácej i medzinárodnej proveniencie. Naštudovala a štúdiovo nahrala široký repertoár zborových skladieb klasických koncertných i operných autorov, ako aj zbory do muzikálov. V ostatných rokoch často spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre významné slovenské i zahraničné kinematografické spoločnosti.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia bola založená roku 1949. Pri jej umeleckom zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života Václav Talich (1949 – 1952) a Ľudovít Rajter (1949 – 1976, do roku 1961 ako jej umelecký riaditeľ). Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti – Tibor Frešo, Ladislav Slovák, Libor Pešek, Vladimir Verbickij, Bystrík Režucha a Aldo Ceccato. V rokoch 1991 – 2001 bol šéfdirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie Ondrej Lenárd. V sezóne 2003/2004 pôsobil ako umelecký riaditeľ inštitúcie Jiří Bělohlávek. Roku 2004 sa stal šéfdirigentom Vladimír Válek, v rokoch 2007 – 2009 ho vystriedal Peter Feranec.

V rokoch 2009 – 2016 bol šéfdirigentom francúzsky dirigent Emmanuel Villaume. Od sezóny 2017/2018 prevzal šéfdirigentskú taktovku James Judd. Ako stály hosťujúci dirigent pôsobil v Slovenskej filharmónii v rokoch 2007 – 2018 Leoš Svárovský. V súčasnosti má Slovenská filharmónia dvoch stálych hosťujúcich dirigentov – Rastislava Štúra (od sezóny 2011/2012) a Petra Altrichtera (od sezóny 2018/2019). Ako hosťujúci dirigenti stáli za pultom Slovenskej filharmónie takmer všetky svetové hudobné osobnosti.

Slovenská filharmónia realizovala množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu a hudobné vydavateľstvá OPUS, Supraphon, Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music, Naxos a Marco Polo. Je pravidelným hosťom významných európskych hudobných pódií a festivalov. V rámci svojich početných zahraničných zájazdov vystúpila v takmer všetkých európskych krajinách, na Cypre, v Turecku, Japonsku, Južnej Kórei, USA a Ománe.

Medzi najvýznamnejšie udalosti v sezóne 2017/2018 patrilo účinkovanie Slovenskej filharmónie pod vedením dirigentov Kaspara Zehndera a Rastislava Štúra na festivale Murten Classics vo Švajčiarsku, uvedenie záverečného koncertu festivalu Pražská jar so šéfdirigentom Jamesom Juddom, koncertné turné v Japonsku pod taktovkou Daniela Raiskina a Leoša Svárovského, ako aj účinkovanie na letných festivaloch v Sankt Florian a Neuberg an der Mürz v Rakúsku.

V rámci Bratislavských hudobných slávností 2018 sa Slovenská filharmónia predstaví na štyroch koncertoch s dirigentmi Jamesom Juddom, Jurajom Valčuhom, Georgom Pehlivanianom a Eivindom Gullbergom Jensenom. V októbri 2018 bude účinkovať pod vedením Leoša Svárovského vo viedenskom Musikvereine a v novembri 2018 podnikne turné v Južnej Kórei, kde bude okrem iného koncertovať v Lotte Concert Hall v Soule. V apríli 2019 bude hrať pod taktovkou Rastislava Štúra v rámci koncertného cyklu Kontrapunkt-Konzerte v Kolínskej filharmónii v Nemecku a s Mahlerovou Symfóniou č. 3 sa pod vedením Emmanuela Villauma predstaví v Royal Opera House Muscat v Ománe. V júni 2019 bude hrať na koncerte v Kultur- und Kongresszentrum Luzern vo Švajčiarsku.

Rastislav Štúr, riaditeľ a šéfdirigent Opery SND a stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie, je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.
V roku 1996 debutoval v Opere SND – Mefistofeles (Boito), čo mu pripravilo rad ďalších možností. Naštudoval tu Triptych (2017), Barbiera zo Sevilly (Rossini 2013), Čarovnú flautu (Mozart), 2x Predanú nevestu (Smetana), Nabucca (Verdi), Andrea Chénier (Giordano), Pannu Orleánsku (Čajkovsky), Dcéru pluku (Donizetti, 2004), Maškarný bál (Verdi, 2004), Trubadúra (Verdi, 2007), Fausta (Gounod), Manon

Na mape

Top