Vianočný koncert Sloven. mládežníckeho orchestra

Vianočný koncert Sloven. mládežníckeho orchestra

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Slovenský mládežnícky orchester
Jozef Horváth, umelecký vedúci
Jana Kulkovská, flauta
Marek Juráň, husle
Alžbeta Struňáková, hoboj
Emma Tarkayová, husle

Program:
Antonio Vivaldi:
Koncert pre flautu, sláčikové nástroje a basso continuo F dur "La tempesta di mare" RV 433
Antonio Vivaldi:
Koncert pre husle, sláčikové nástroje a basso continuo f mol "L'inverno" RV 297
Johann Sebastian Bach:
Koncert pre hoboj, husle, sláčikové nástroje a basso continuo d mol BWV 1060
Edvard Hagerup Grieg:
Z Holbergových čias, suita v starom štýle op. 40

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka študentom a mladým umelcom príležitosť nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie a spolupráce s poprednými hudobníkmi ako lektormi jednotlivých nástrojových skupín skúsenosti v oblasti orchestrálnej i komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi.
Na Vianočnom koncerte sa ako sólisti predstavia mladí talentovaní hudobníci, ktorí sú zároveň členmi Slovenského mládežníckeho orchestra.

Dĺžka podujatia: 70 min.

Zľavy: bez nároku na zľavy.

Galéria

picture Vianočný koncert Sloven. mládežníckeho orchestra

Na mape

Top