ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC 2017 - 6. ročník

ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC 2017 - 6. ročník

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum/Date: 29.04.2017 od 14:00 - 22:00hod.
Miesto konania/Place of event: kataster obce Šenkvice

Popis/Description:

Do Šenkvíc za vínom a aj Za vínom....a nielen za ním
Už po šiestykrát sa pribratislavské Šenkvice rozhodli zmobilizovať svoj komunitný potenciál a predstaviť ho blízkemu i vzdialenejšiemu okoliu. Kým v minulosti zvyčajne putovalo víno z miestnych pivníc a prevádzok von „do sveta“ za zákazníkmi, ostatné roky vyvíjajú domáci producenti snahu prilákať milovníkov vína do obce. Veď kde inde, ako „doma“, tam, kde sa vyrobí, môže víno lepšie chutiť a jeho konzument sa viac dozvedieť o jeho „rodičoch a rodnom liste“?! Niet pochýb ani o tom, že genius loci sa dá najlepšie uchopiť priamo na „mieste činu“. Tieto odveké pravdy boli a sú základnými východiskami filozofie podujatia „Za vínom do Šenkvíc“ (ZVDŠ), ktoré sa za pár rokov svojej existencie stalo „značkou“ a pevnou súčasťou vinohradníckeho kalendára na Malokarpatskej vínnej ceste. Viac o ZVDŠ v jeho základnom profile:

cieľ : prezentácia hlavne vinohradnícko-vinárskeho potenciálu obce s dôrazom na stáročné miestne tradície a špecifiká Šenkvíc ako najväčšej vinohradníckej obce v Malokarpatskom regióne. Hoci „hlavným hrdinom“ podujatia je víno a jeho výrobcovia, súčasťou programového balíčka sú aj iné typické nevinárske „ingrediencie“ (kulinárskymi špecialitami počnúc a sprievodným kultúrnym programom končiac), ktoré vytvárajú celkový obraz obce

charakteristika formátu: pomocou mapy a katalógu (ktoré sú spolu s degustačnými kartičkami, pohárom, kapsičkou, vínnym pasom a perom súčasťou vstupenky) putovanie po pivniciach, výrobných prevádzkach a prezentačných miestach šenkvických vinárov s možnosťou degustácie tunajších vín podľa vlastného výberu. Návštevník koštuje vzorky na jednotlivých stanoviskách výmenou za degustačné kartičky. Nepoužité kartičky možno vymeniť spolu so špeciálnymi bonusmi za fľaše vína

termín konania:
aktuálny 6. ročník bude v sobotu 29.4.2017 od 14.-22.00 hod.

miesto konania:
kataster obce Šenkvice. V ostatných ročníkoch sa stabilizoval počet degustačných stanovísk na počte okolo 20 (v roku 2017 ich bude 22) a predstavuje sa na nich približne 30 vinárov (v r. 2017 – 32). Niektoré cieľové miesta majú charakter exkluzivity, pretože sú prístupné návštevníkom iba v rámci tohto podujatia

dostupnosť: z okolia do Šenkvíc dobrý prístup vlakom, resp. autobusom. Presun medzi jednotlivými stanoviskami je možný prostredníctvom kyvadlovej dopravy, ktorá je bezplatná. Miesta na parkovanie pre osobné autá sú vyznačené v teréne i na mape v katalógu

hlavní organizátori:
Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice v spolupráci s Kultúrnym a informačným strediskom a Obecným úradom Šenkvice

tradičné sprievodné podujatia: možnosť prehliadky unikátneho Vinohradníckeho náučného chodníka (VNCH) s vysadenými tradičnými i novovyšľachtenými 30 odrodami viniča hroznorodého. Jeho súčasťou sú aj ukážky vývoja systémov rezu a vedenia viniča. Celkove je v 15 radoch vysadených 240 sadeníc. VNCH sa nachádza v blízkosti sídla miestneho vinárskeho spolku a obecnej vínotéky na Chorvátskej ulici 105. Súčasťou podujatia býva aj pečenie býka s jeho degustáciou a tombola s „vinárskymi“ cenami

novinky aktuálneho 6. ročníka ZVDŠ 2017 :
na jednotlivých stanoviskách bude na spríjemnenie atmosféry postupne hrať Šenkvická muzika. Jednotlivé pivničky a vinárske priestranstva ponúknu ukážky tradičných remesiel a možnosť ochutnávky typických miestnych gastronomických špecialít pripravených podľa starých receptúr. Tohto roku v premiére bude možný odvoz na jednotlivé stanoviská aj na koči ťahanom koňmi. (za poplatok)

vstupenky: jej súčasťou je degustačná taštička, ktorá obsahuje katalóg vinárov, 40 degustačných kartičiek a 2 ks bonusov na nákup vína po 4 eurá, degustačný pohár, pero a vínny pas.


Podujatie „Za vínom do Šenkvíc“ vnímajú organizátori a miestni obyvatelia ako „vizitku“ celej obce, nielen jej vinárskeho stavu. Dôkazom toho je i pribúdajúci počet nevinárskych sprievodných (napr. kultúrnych) aktivít a spoluorganizátorov aj z radov nevinárov, ktorí berú ZVDŠ ako „svoje, resp. naše.“ Všetko so všetkým súvisí. Je to dôkazom toho, že víno bolo, je a aj vďaka tomuto podujatia možno s nádejou predpokladať, že v Šenkviciach zostane fenoménom, ktorý stále chutí, mobilizuje a spája.

Zľavy/Discounts: 2€ - zvýhodnené vstupné 23eur do 16.4.2017!

Na mape

Top