Západoslovenské piesne

Západoslovenské piesne

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Západoslovenské piesne

Eva Šušková, soprán
Matúš Šimko, tenor
Peter Pažický, klavír

z tvorby Leoša Janáčka, Vítězslava Nováka, Eugena Suchoňa a Štefana Németha-Šamorínskeho

Keď začali slovenskí autori snívať o možnosti svojbytnej slovenskej hudby, svoje sny museli začať spoznávaním slovenskej ľudovej piesne. Monumentálny krok v tomto smere urobila Matica slovenská so svojimi prvými editormi (Ján Kadavý, Karol Ruppeldt, Miloš Ruppeldt), ktorých Slovenské spevy vytvorili piesňový repertoár, slúžiaci ako stimul pre ďalší zber i pre autonómnu tvorbu. Po koncerte z východoslovenských piesní (BHS 2006) uvádza festival koncert z úprav západoslovenských piesní, ktorý je tiež svojskou spomienkou na Janka Blaha, ktorý bol aj hlavným zberateľom, znalcom i inšpirátorom novej tvorby, opierajúcej sa o západoslovenský folklór. Z jeho zbierok čerpal nielen Vítězslav Novák, Štefan Németh-Šamorínsky, ale aj Eugen Suchoň. Janáčkova aktivita sa opiera o piesne, ktoré mu zaspievala slovenská robotníčka Eva Gabelová.

Galéria

picture Západoslovenské piesne

Na mape

Top