BHS - KLAVÍRNY RECITÁL

Dátum : 01. októbra 2017
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava
Cena : 16,00 €

Vstupenky

Popis


Dátum: 28.11.2016 o 19.00
Miesto konania: Mála sála Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 16 € 

Klavírny recitál
Daniela Varínska

Schumann: Humoreska B dur op. 20 
Cikker: Tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954) 
Beethoven: Sonáta č. 32 c mol op. 111 

Slovenská klaviristka Daniela Varínska, ktorá sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúseným rukopisom. Napriek výrazným technickým danostiam sa však vyhýba prázdnemu virtuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným obsahom a filozofickým nadhľadom. V koncertnom repertoári Daniely Varínskej sa nachádzajú náročné diela sólovej, komornej i koncertantnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu, prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela klavírnej svetovej i slovenskej literatúry.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Na mape

Top