Cantar d´amore

Cantar d´amore

Dátum : 19. septembra. 2018
Miesto: Kostol Klarisky, Bratislava

Vstupenky

Streda
19
Sep 2018
19:00

Popis

Cantar d´amore

Talianske renesančné a ľudové piesne o láske
Oni Wytars
Gabriella Aiello, spev 

Súbor Oni Wytars, ktorého repertoár siaha od stredoveku po raný barok, je zložený z virtuóznych hráčov starej i tradičnej hudby. Práve stretnutia týchto dvoch svetov, rafinovanej sofistikovanosti, autentickosti, ale tiež zemitosti, temperamentu a bezprostredne pôsobiacej improvizačnej ľahkosti robia z koncertov Oni Wytars výnimočný zážitok. Na festival Konvergencie prinesie súbor program nazvaný Cantar d´amore s talianskymi ľúbostnými piesňami zo 16. storočia, ktoré nahral s vynikajúcou speváčkou Gabriellou Aiello. Ale vypočuť si bude možné aj magickú melódiu, o ktorej sa verilo, že dokáže vyliečiť uštipnutie tarantuly. Neodporúčame skúšať, rozhodne však odporúčame prísť si vypočuť renesančné variácie na jednu z večných tém. Bude to magický zážitok. 

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií na www.konvergencie.sk

Cena: 15 Eur - voľné sedenie
Cena zľavnenej vstupenky pre študentov, seniorov a ZŤP: 12 Eur


DE_

Cantar d´amore
Italienische Renaissance- und Volksliebeslieder
Oni Wytars
Gabriella Aiello, Gesang 

Das Ensemble Oni Wytars, dessen Repertoire vom Mittelalter bis zum Frühbarock reicht, besteht aus virtuosen Spielern von alter und traditioneller Musik. Gerade Begegnungen dieser zwei Welten, von raffinierter Ausgereiftheit, Authentizität, aber auch Erdverbundenheit, Temperament und unmittelbar wirkender Improvisierungsleichtigkeit machen die Konzerte von Oni Wytars zu einem einzigartigen Erlebnis. Das Ensemble bringt zum Festival Konvergenzen ein Programm mit dem Titel Cantar d´amore mit italienischen Liebesliedern aus dem 16. Jahrhundert, welche es mit der ausgezeichneten Sängerin Gabriella Aiello aufnahm. Es wird möglich sein auch einer magischen Melodie zuzuhören, von welcher man glaubte, dass sie einen Vogelspinnenbiss heilen kann. Es wird nicht empfohlen dies zu versuchen, jedoch unbedingt zu kommen und sich Renaissancevariationen über eines der ewigen Themen anzuhören. Es wird zu einem magischen Erlebnis.


EN_

Cantar d´amore
Italian Renaissance and Folk Songs on Love
Oni Wytars
Gabriella Aiello, vocals 

Oni Wytars, an ensemble whose repertoire extends from the Middle Ages to the early Baroque, is composed of virtuoso players of early and traditional music. The encounters of those two worlds, the refined sophistication, authenticity, and also the earthiness, temperament and instantly compelling ease of improvisation, make Oni Wytars concerts an exceptional experience. At the Convergences festival the ensemble is presenting a programme entitled Cantar d´amore with Italian love songs from the 16th century, which it has recorded with the outstanding singer Gabriella Aiello. But one may also hear a magical melody which was believed to be able to heal a bite from a tarantella. While we do not recommend putting this to the test, we most certainly recommend you to come and hear Renaissance variations on one of the eternal themes. It will be a magical experience.

Na mape

Top