Divadlo Ludus

Divadlo Ludus

Dátum: 24. mája - 7. júna 2019
Miesto: Štúdio L + S, Nám. 1. Mája 5, Bratislava

Vstupenky

Popis

Poslanie Divadla LUDUS

LUDUS z latinského ludus,i,m: hra, škola, ihrisko

Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko

Hra ako krídla slobodného človeka

Hra ako krídla fantázie Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy Hra ako kľúč k svetu a životu

Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec

(z programového vyhlásenia v roku 1970 Xénia Gracová, Juraj Bindzár, Peter Kuba)

Divadlo LUDUS tvorí a zabezpečuje uvádzanie divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež (zriaďovacia listina).

Dramaturgia divadla LUDUS sa orientuje na: pôvodné a súčasné hry s témou dospievania, hľadania, nachádzania seba samého a svojich hodnôt, aktuálne prežívané radosti a starosti • svetovú a domácu klasiku v interpretácii Ludusu • rozprávky klasické i sci-fi • divadelné aktivity mimo priestor tradičného javiska (plenérové a pouličné divadlo a interdisciplinárne umelecké produkcie) • divadelné edukačné kompozície v duchu Komenského „Škola hrou"

Na mape

Top