Slovenská filharmónia, cyklus HS

Slovenská filharmónia, cyklus HS

Dátum : 15. mája 2018
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Utorok 15.05.2018 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 € 

Stravinskij, Ravel, Schönberg

Eva Šušková soprán
Peter Pažický klavír
Michal Hvorecký číta z esejí Floriana Illiesa a Juliana Barnesa

Igor Stravinskij Tri piesne na japonskú lyriku / Trois poésies de la lyrique japonaise
Maurice Ravel Tri básne Stéphana Mallarmého / Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
Arnold Schönberg Kniha visutých záhrad / Das Buch der hängenden Gärten, op. 15, cyklus 15 piesní na básne Stefana Georga

O humore v hudbe sa vedú siahodlhé dišputy. Esom v rukách zástancov tohto prístupu k umeniu sú mnohé skladby Igora Stravinského. Cyklus štyroch „nonsensov“ zaradených do cyklu Pribaoutki dodáva spomínaným debatám hojnú dávku energie. Stéphane Mallarmé
– jeden z „prekliatych“ básnikov síce humorom nehýril, v symbolike jeho veršov a esejí však hrejivé uhlíky humoru predsa len tlejú; Maurice Ravel sa takisto rád a vtipne pohrával s enigmatickou symbolikou. Antagonistický postoj k humoru zaujíma Arnold Schönberg v cykle o Semiramidiných záhradách; tento vzácny cyklus už stojí na rozhraní novej etapy hudobného vývoja v Európe.

Zmena programu a účinkujúcich vyhrdená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

 

Na mape

Top