Slovenská filharmónia, cyklus O

Slovenská filharmónia, cyklus O

Dátum : 22. apríla 2018
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Nedeľa 22.4.2018 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 

Organový recitál Tomasz Adam Nowak

Tomasz Adam Nowak organ

Johann Sebastian Bach Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
Chorálové prelúdium Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
Sinfonia z Kantáty BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen (transkripcia pre organ: Marcel Dupré)
Joseph Haydn 5 skladieb pre flautové hodiny / 5 Stücke für eine Flötenuhr, Hob. XIX
Johannes Brahms Variácie na tému Josepha Haydna op. 56 (transkripcia pre organ: Tomasz Adam Nowak)
Tomasz Adam Nowak Improvizácia na danú tému

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Na mape

Top