Stanislav Štepka: To nemá chybu

Stanislav Štepka: To nemá chybu

Dátum : 20. februára - 8. apríla 2018
Miesto: Aula Beliana UMB, Banská Bystrica, Historická radnica, Košice

Vstupenky

Popis

*Vstupenky na predstavenia v Žiline možno zakúpiť len formou služby HomeTicket - doma vytlačenej vstupenky.

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Na mape

Top