Uprising camp 2017

Uprising camp 2017

Dátum : 24.8.2017 - 26.8.2017: UPRISING CAMP
Miesto: Zlaté Piesky, Bratislava
Cena : 12,00 €

Vstupenky

* 24.8.2017 - 26.8.2017: UPRISING CAMP

Popis

Organizačné pokyny:

Sektory:

V predaji je spustených niekoľko sektorov. Ubytovaní hostia dostanú špeciálnu pásku, ktorá ich oprávňuje k rozloženiu stanu len v priestoroch sektoru, ktorí si v predpredaji zakúpili. Presun v rámci sektorov na mieste nebude umožnený z organizačných a kapacitných príčin.

Akreditácia a vstup do areálu Uprising camp:

K ubytovaniu v kempe budete potrebovať lístok zakúpený v predpredaji alebo na mieste a vlastný stan. Predaj lístkov na mieste, výmena lístkov zakúpených v predpredaji a prípadné podanie informácií sa bude konať na recepcii - veľkom stane, ktorý sa bude nachádzať na trávnatom ostrovčeku pred hlavným vstupom na festival.

Akreditácia, páskovanie a predaj lístkov pre Uprising camp prebieha v stane pred hlavným vchodom na festival (recepcia) počas otváracích hodín:
Od Štvrtku 24.8.2017, 12.00 hodiny nepretržite až do soboty 26.8.2017, 22.00.
Ubytovanie prvých návštevníkov bude prebiehať od štvrtka 20.00 hod.

Záujemci o ubytovanie v Uprising camp musia mať vstupenku alebo pásku do areálu festivalu. Do areálu nebude hosťom umožnený vjazd motorových vozidiel.
Počet lístkov v predaji je limitovaný kapacitou kempu Uprising camp.

Na mape

Top