VIANOČNÝ KONCERT - ADOREMUS A WARCHALOVCI - 2017

VIANOČNÝ KONCERT - ADOREMUS A WARCHALOVCI - 2017

Dátum : 26. decembra 2017
Miesto: Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Cena : 7,00 €

Vstupenky

Popis

Dátum/Date: 26.12.2017 o 16.00 h
Miesto konania/Place of event: Veľký evanjelický kostol, Bratislava


VIANOČNÝ KONCERT
ADOREMUS A WARCHALOVCI

Po roku opäť prichádzajú umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI do Bratislavy ​​26. decembra 2017 o 16:00 tentokrát do ​​Veľkého evanjelického kostola, ​ ​aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

Koncert predstavuje ​​Pastorálnu omšu zo ​zbierky Andreja Kmeťa ​​"Prostonárodné vianočné piesne", z 19. storočia. Vzácna zbierka je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. Ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru (obsahuje duchovné vianočné piesne, legendické piesne, pastorálne piesne, árie, kantáty, omše a omšové časti) ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu.
Pastorálna omša zazneje v úprave ​​Dušana Billa pre miešaný zbor a komorný orchester.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe ​​Giuseppe Torelli - Concerto Grosso Op.8 no.6 in g minor ''Christmas Concerto''.

Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj výberu piesní z vianočného slovenského klenotu
– Vianočnej omše ​​Radostná zvesť Jozefa Halmu.

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni. Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu ​​kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša. Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí.
Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými. Čím viac ich človek viac prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť' dáva. Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný,
jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

​​
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala​​
Tomáš Šelc / barytón​​
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent

Cena: 7,00 EUR
Zľavy: bez nároku na zľavy.

Na mape

Top