Veľkonočný koncert lucnica18

Veľkonočný koncert lucnica18

Dátum : 26. marca 2018
Miesto: Dom umenia, Piešťany

Vstupenky

Pondelok
26
Mar 2018
19:00

Popis

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Hilda Gulyásová, soprán

Stanislav Šurin, organ

Program:

Girolamo Frescobaldi Recercar con obligo di cantar
(1583 – 1643) la quinta parte senza toccarla (Fiori musicali)

Domenico Zipoli Versetti in d (Sonate d´Intavolatura)
(1688 – 1726) Jesu dulcis memoria (gregoriánsky chorál)

Johann Sebastian Bach Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
(1685 – 1750) Preludium und Fuge a-Moll, BWV 543

Giovanni Battista Pergolesi Vidit suum (Stabat mater)
(1688 – 1726)

Johannes Brahms Chorálové prelúdium a fúga
(1833 – 1897) “O Traurigkeit, o Herzeleid”

Stanislav Šurin Pie Jesu
(*1971) (svetová premiéra)

Gabriel Fauré Pavane
(1845 – 1924) (úprava pre organ: Robert Husson)

Stanislav Šurin Ave regina coelorum
(*1971)

Jiří Strejc Sonata I.
(1932 – 2012) Preludium – Aria – Toccata

Hilda Gulyásová ako sólistka Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997 – 2010) účinkovala v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení študijných rokov (Konzervatórium v Bratislave- spev , cirkevná hudba, Filozofická fakulta UK v Bratislave – hudobná veda, Teologická fakulta Trnavskej univerzity) sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby. Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorá sa zaoberá aj oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov.

Ako sólistka i členka rôznych hudobných zoskupení sa predstavila na hudobných festivaloch – Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Pohoda a i. Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali, Musica aeterna, Collegium Wartberg, SKO Bohdana Warchala. Pôsobila aj v gospelovo – jazzovej formácii The Hope Gospel Singers and Band. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v oddelení cirkevnej hudby, kde vyučuje hlasovú výchovu, dejiny cirkevnej hudby a zborový spev.

Stanislav Šurin sa narodil v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000 aj National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane. Organové recitály hral v mnohých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Kazachstane a Rusku. Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku. V rokoch 2006 – 2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov. Tejto problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor. V rokoch 1999 – 2002 bol šéfredaktorom Adoramus Te – časopisu pre duchovnú hudbu. Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 vyšiel spevník a CD jeho liturgických skladieb Antifóny a duchovné piesne a v roku 2013 CD album jeho piesní na básne Miroslava Válka Dáma v rýchliku. V roku 2009 mu bola za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená cena Sebastian. Konferencia biskupov Slovenska mu v roku 2016 udelila cenu Fra Angelica za „osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“.

Na mape

Top