FADED OPEN-AIR FESTIVAL

14.9.2016 12:16

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o spôsobe náhrady za zakúpenie vstupeniek na podujatie s názvom FADED OPEN-AIR FESTIVAL, ktorý sa konal dňa 2.9.2016 v EXPO Center v Trenčíne.

Napriek veľkému komunikačnému úsiliu spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. - ktorá je sprostredkovateľom predaja vstupeniek na podujatie a nie jeho organizátorom – s organizátorom podujatia o odškodnení klientov, a to formou aspoň čiastočnej náhrady zo sumy za každú zakúpenú vstupenku, organizátor podujatia s navrhovaným riešením nesúhlasí. 

Organizátor podujatia Magic Events Production v zastúpení pánom Adamom Bajom sa zaväzuje vrátiť  čiastočnú cenu vstupenky jedine a výhradne z kategórie BACK-STAGE PASSPORT, a to vo výške 60%, teda celkom v nominálnej hodnote 30, 00 eur. Prosíme klientov, ktorých sa to týka, aby ho kontaktovali prostredníctvom
bajo.adam@gmail.com.

Ostatné kategórie vstupeniek nemajú podľa organizátora nárok na náhradu škody, keďže návštevníci podujatia - podľa  tvrdenia organizátora - odcudzili a poškodili majetok vo výške viac ako 6000€. Ak má niekto informácie o tom, kto danú škodu spôsobil, organizátor prosí návštevníkov -  aby sa ozval na hore uvedený e-mail. Ďalej organizátor tvrdí, že akcia prebehla na 75% zo všetkých plánovaných koncertov a vystúpení; v prípade, ak sa vinník vzniknutej predmetnej škody prihlási, organizátor garantuje, že vráti 50%  z hodnoty vstupného. 

Vzniknutá situácia nás ako Ticketportal SK, s.r.o. veľmi mrzí a je nám úprimne ľúto, že ani z legislatívneho hľadiska nemôžeme z našej pozície pre nápravu tejto situácie spraviť viac.

Dúfame, že nám zachováte vašu priazeň.

Ticketportal
Top