ZRUŠENÉ/CANCELED - Děti Ráje - 26.11.2016 a 6.5.2017 19:00 - doplňujúce informácie

16.2.2017 12:27

Vážení naši klienti,

Je nám skutočne úprimne ľúto situácie, ktorá vznikla pri refundácii finančných prostriedkov z podujatia Děti Ráje, ktoré sa malo pôvodne konať dňa 26.11.2016 o 19:00 hod. v STEEL ARÉNA, KOŠICE a následne bolo presunuté na deň 6.5.2017 o 19:00 hod. do Hala Cassosport, Košice.

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient / zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. 

Počas predaja vstupeniek sme boli zo strany organizátora zrušeného predstavenia - spoločnosti Mania Promotion s.r.o opakovane požiadaní o prevedenie prijatého vstupného. Nakoľko predmetné finančné prostriedky neboli a nie sú majetkom našej spoločnosti, ale našou spoločnosťou boli prijaté práve v mene a na účet spoločnosti Mania Promotion s.r.o ako organizátora, prevod prostriedkov sme uskutočnili. Zároveň sme so spoločnosťou Mania Promotion s.r.o podpísali dodatky k Zmluve o spolupráci pri predaji vstupeniek, v zmysle ktorých sa spoločnosť Mania Promotion s.r.o zaviazala pre prípad zrušenia podujatia oznámiť nám miesto a spôsob vrátenia vstupného majiteľom vstupeniek.

Spoločnosť Mania Promotion, s.r.o. nás dodatkom poverila aby sme v tomto prípade , t.j. v prípade neuskutočnenia podujatia Děti Ráje,  v mene organizátora vyplatili klientom, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom siete Ticketportal, hodnotu vstupného, a to až do výšky prijatých prostriedkov po odpočítaní výšky vyplatenej zálohy a odpočítaní všetkých nákladov a odmien spojených s predajom a propagáciou podujatia. Boli  sme teda oprávnení na vrátenie vstupného do úplného vyčerpania tých finančných prostriedkov, ktorými  sme v aktuálnom čase na tento účel disponovali.
 V súčasnosti  už nedisponujeme  finančnými prostriedkami určenými na vrátenie predmetného vstupného na dané podujatie, pričom ale  a s organizátorom ďalej intenzívne rokujeme na vyriešení danej záležitosti k spokojnosti našich zákazníkov.
Každopádne vás však chceme ubezpečiť, že vaše spotrebiteľské právo na vrátenie financií za nákup vstupeniek určite trvá, pričom si ho môžete uplatniť priamo aj u organizátora podujatia - MANIA PROMOTION, konkrétne na adrese
pavel@maniapromotion.eu

Dúfame, že aj v tejto nepríjemnej situácii nám zostanete verní a tešíme sa na vás všetkých pri budúcich podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,
Tím Ticketportal

Top