ZRUŠENÉ - Na krásnom modrom Dunaji - 3.3.2017 a 27.5.2017 o 20:00 hod.

22.6.2017 15:27

Vážení klienti,

je nám úprimne ľúto situácie, ktorá vznikla pri refundácii finančných prostriedkov za podujatie Na krásnom modrom Dunaji, ktoré sa malo pôvodne konať dňa 3.3.2017 o 20:00 hod. v Aegon Aréne, Bratislava a následne bol zrušený aj nasledujúci termín a to 27.5.2017 o 20:00 hod. v Aegon Aréne, Bratislava.

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient /zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia.

Boli  sme oprávnení na vrátenie vstupného do úplného vyčerpania tých finančných prostriedkov, ktorými  sme v aktuálnom čase na tento účel disponovali. V mene organizátora sme už vyplatili klientom, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom siete Ticketportal SK, hodnotu vstupného, a to až do výšky prijatých prostriedkov po odpočítaní výšky všetkých nákladov a odmien spojených so sprostredkovaním predaja vstupeniek.

V súčasnosti  už nedisponujeme  finančnými prostriedkami určenými na vrátenie predmetného vstupného za zrušené podujatie Na krásnom modrom Dunaji, nakoľko organizátor Mgr. Peter Zeman – Divadlo z Mesta, IČO: 33 97 33 34, DIČ: 1020182977, sídlom: Jakubíková 14, 831 01 Bratislava má naďalej neuhradené záväzky voči spoločnosti Ticketportal SK.
Organizátor súhlasil s tým, že zvyšok dlžnej sumy vráti klientom, ktorým Ticketportal SK nemôže vyplatiť vstupné z dôvodu vyčerpania disponibilných finančných prostriedkov za jeho zrušené podujatie.

Každopádne vás však chceme ubezpečiť, že vaše spotrebiteľské právo na vrátenie financií za nákup vstupeniek trvá, pričom si ho môžete uplatniť priamo u organizátora podujatia – Mgr. Peter Zeman – Divadlo z Mesta,  na mailovej adrese nkmd.produkcia@gmail.com, alebo sa môžete bližšie informovať na telefónnom čísle 0905 691 972 v čase 10:00 – 15:00 hod.
Dúfame, že aj v tejto nepríjemnej situácii nám zostanete verní a tešíme sa na vás pri budúcich podujatiach.
Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,
Tím Ticketportal SK

Top