ZRUŠENÉ/CANCELED - MOTORHEAD, Saxon, Girlschool - 17.2.2016 o 18:00 hod. - doplňujúce informácie

31.8.2017 10:29

Vážení klienti,

Pri refundácii finančných prostriedkov z podujatia MOTORHEAD, Saxon, Girlschool ktoré sa malo pôvodne konať dňa 17.2.2016 o 18:00 hod. v AEGON aréne Bratislava nastala zmena.

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient / zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. 

Boli sme zo strany organizátora zrušeného predstavenia - spoločnosti NuCoast Productions, s.r.o. požiadaní o prevedenie prijatého vstupného. Nakoľko predmetné finančné prostriedky neboli a nie sú majetkom našej spoločnosti, ale našou spoločnosťou boli prijaté práve v mene a na účet spoločnosti NuCoast Productions, s.r.o. ako organizátora, prevod prostriedkov sme uskutočnili. Zároveň sme so spoločnosťou NuCoast Productions, s.r.o. podpísali Dohodu v zmysle ktorej sa spoločnosť NuCoast Productions, s.r.o. zaviazala, že bude vstupné vracať klientom naďalej ,ale už nevyužije naše služby a ani služby  našej predajnej sieti .

 V súčasnosti  už nedisponujeme  finančnými prostriedkami určenými na vrátenie predmetného vstupného na dané podujatie
Každopádne vás však chceme ubezpečiť, že vaše spotrebiteľské právo na vrátenie financií za nákup vstupeniek určite trvá, pričom si ho môžete uplatniť priamo aj u organizátora podujatia - NuCoast Productions, s.r.o., konkrétne na adrese
patrik@nucoast.com

Dúfame, že nám zostanete verní a tešíme sa na vás všetkých pri budúcich podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,
Tím Ticketportal

Top