ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE PAUL KALKBRENNER

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE PAUL KALKBRENNER

1. ORGANIZÁTOR
XL ten s.r.o.
Štúrova 12, 81102 Bratislava
Mail: xlpromotion@xl.sk 
Mobil: +421 911 557 032

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA
7.3.2019
Refinery Gallery, Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava

3. OTVORENIE brán haly je po 18,30 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu umelcov.

4. VSTUPENKY bude možné si zakúpiť aj na mieste pred koncertom od 18,30 hod.

5. ZAČIATOK KONCERTU JE PLÁNOVANÝ po 19,00 hod. Koncert trvá približne do 23:00 hod.

6. VSTUPOM do haly je hlavný vchod Refinery gallery.

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Priestory haly sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na halu prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov podujatia. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

9. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky na predaj CD a iných reklamných predmetov.
 
Šatňa je k dispozícii.

10. DOPRAVA A PARKOVANIE
Odporúčame na podujatie prísť mestskou hromadnou dopravou. Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú pred Refinery gallery, ale jeho kapacita je obmedzená.

VEREJNÁ DOPRAVA
- Zastávka Refinery Gallery (autobus č. 70 od mosta SNP, č. 87 z Petržalky do Ružinova)
- Zastávka Vlčie hrdlo (autobus č. 74 z Hl. železničnej stanice)

11. PRVÁ POMOC
Pri koncerte bude mať svoje stanovisko prvá pomoc.

12. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.

13. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

 

Top