Informácia spoločnosti Ticketportal k zrušenému koncertu GIPSY KINGS

8.10.2019 13:25

Informácia spoločnosti Ticketportal k zrušenému koncertu GIPSY KINGS

Ako sme našich zákazníkov už skôr informovali, vrátenie vstupného za zrušený augustový koncert GIPSY KINGS vykonáva organizátor podujatia: Valenta – caffe & pub, s.r.o., Koválovec 26, 90864, Koválovec,  IČO: 51134799, DIČ: 2120610503, info@agenturakvas.sk, 0915 143 190, fb: @AgenturaKVAS.

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. v tomto prípade pôsobila len ako jeden zo sprostredkovateľov predaja vstupeniek a nebola organizátorom podujatia splnomocnená na vrátenie vstupného. Finančnými prostriedkami z predaných vstupeniek disponuje organizátor, ktorý po zrušení podujatia spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. neposkytol žiadne finančné prostriedky za účelom vrátenia vstupného majiteľom vstupeniek.

Podľa informácií, ktoré má spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. k dispozícii, však dosiaľ zo strany organizátora podujatia majiteľom vstupeniek nebolo vstupné vrátené.

„V takomto prípade sa našim zákazníkom snažíme pomáhať a voči organizátorovi iniciatívne podnikáme všetky dostupné kroky, aby bolo vstupné majiteľom vstupeniek čo najskôr vrátené. Svoj nárok na vrátenie vstupného si však majitelia vstupeniek musia čo najskôr uplatniť u organizátora, “ hovorí Dana Husárová zo spoločnosti Ticketportal.

Top