ZMENENÉ/CHANGED - ULTRA COLOR of Bratislava by WORLD IS MINE - 20.3.2020 21:00

10.3.2020 11:06

PredstavenieULTRA COLOR of Bratislava by WORLD IS MINE, ktoré sa malo konať dňa20.3.2020 o 21:00 hod.v Edison Park, Bratislava, jeZMENENÉ!Predstavenie sa uskutoční v novom termíne, ktorý zverejníme v najbližších dňoch. v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


EventULTRA COLOR of Bratislava by WORLD IS MINE, which was supposed to take place on20.3.2020 at 21:00 h.in Edison Park, Bratislava, isCHANGED!Instead of listed event will take place eventPredstavenie sa uskutoční v novom termíne, ktorý zverejníme v najbližších dňoch. on unchanged date in unchanged location.

Purchased tickets remain valid.

Tickets CAN NOT BE RETURNED, clients ARE NOT ENTITLED to a refund!

More information:
PRESS RELEASES
EVENT ALTERATIONS

We apologize for any inconvenience. Thank you for understanding.

Top