Najčastejšie otázky

Ako si môžem kúpiť BOOMticket?
Po výbere akcie a rezervovaní miest si ako typ prevzatia pri platbe online vyberiete BOOMticket, zadáte telefónne číslo mobilnej aplikácie BOOMticket, na ktorú majú byť vstupenky zaslané, zaplatíte vami vybrané vstupenky prostredníctvom bankomatovej karty alebo Internetbankingu a po úspešne zrealizovanej platbe budú vstupenky zaslané do mobilnej aplikácie BOOMticket prostredníctvom internetu. Je preto potrebné, aby ste po zakúpení vstupeniek pripojili vašu aplikáciu BOOMticket na internet (najneskôr do 24 hodín pred začiatkom podujatia).


Môžem si kúpiť BOOMticket na každú akciu predávanú prostredníctvom Ticketportalu?
Bohužiaľ nie, len na akcie označené logom a to z toho dôvodu, že nie u každej akcie je možné zabezpečiť autorizáciu alebo súhlas organizátora danej akcie.


Prečo si mám kupovať vstupenky prostredníctvom metódy BOOMticket?
Táto nová moderná distribučná metóda vám umožní mať vaše vstupenky neustále pri sebe vo vašom mobilnom zariadení. Už sa vám nestane, že si vstupenky zabudnete doma alebo v práci, kedže mobilnú aplikáciu BOOMticket máte neustále pri sebe spolu s vašim smartfónom. Oslobodí vás od čakania v radoch, alebo pri telefóne. Rovnako vám umožní v poslednej chvíli zakúpiť si vstupenky na vybranú akciu (ak sú ešte voľné).


Bude mi umožnený vstup na akciu s BOOMticketom?
Áno, v prípade, že na danú akciu bolo možné zvoliť si BOOMticket. Je to plnohodnotná vstupenka rovnako, ako bežne predávaná vstupenka prostredníctvom predajných miest siete Ticketportal.


Potrebujem špeciálny hardvér?
Nie, nie je potrebný žiadny špeciálny hardvér, stačí dnes už bežne dostupné štandardné mobilné zariadenie (smartfón alebo tablet) s pripojením na internet. Mobilnú aplikáciu BOOMticket, kde sú uhradené BOOMticket vstupenky nahraté, je možné stiahnuť do mobilného zariadenia bezplatne.


Kde a pre aké zariadenia si môžem stiahnuť mobilnú aplikáciu BOOMticket ?
Mobilná aplikácia BOOMticket je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android (smartfóny, tablety) a pre zariadenia s operačným systémom iOS (Apple iPhone, Apple iPad).Stiahnutie a inštalácia aplikácie BOOMticket sa robí štandardne z kanálov pre daný operačný systém/zariadenie - pre Android zariadenia to je Google Play Store (https://play.google.com/store) a pre iOS/Apple zariadenia je to Apple Store (http://store.apple.com/).


Čo mám robiť, ak sa mi vstupenka BOOMticket v mojej mobilnej aplikácií nezobrazí?
Uistite sa, že ste pri zakúpení BOOMticket vstupeniek zadali správne telefónne číslo mobilného zariadenia, s ktorým je aplikácia BOOMticket spárovaná. Zadané telefónne číslo si skontrolujte v notifikačnom maily, ktorý je automaticky zasielaný po úhrade alebo aj v detaile rezervácie v záložke Moja história objednávok. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Ticketportal SK na e-mailovej adrese support@ticketportal.sk.


Prídem o svoje vstupenky, ak si odinštalujem aplikáciu BOOMticket, v ktorej mám už vstupenky nahraté ?
Nie, o svoje vstupenky v žiadnom prípade neprídete. Vstupenky sú okrem aplikácie evidované aj v samotnom systéme Ticketportal a po opätovnom nainštalovaní aplikácie na vaše mobilné zariadenie a spárovaní s vašim telefónnym číslom sa vstupenky do aplikácie opäť nahrajú.


Ako mám postupovať v prípade, že mením svoje mobilné zariadenie za iné a v starom zariadení mám v aplikácií BOOMticket už nahraté vstupenky ?
V takom prípade stačí do nového zariadenia preniesť SIM kartu a spárovať aplikáciu BOOMticket na tomto novom zariadení. Vstupenky sa automaticky nahrajú do aplikácie v novom zariadení.


Čo robiť v prípade, že v starom zariadení mám v aplikácií BOOMticket už nahraté vstupenky a toto zariadenie sa pokazí alebo ho stratím ?
V prípade poškodenia, nefunkčnosti, straty ale aj krádeže mobilného zariadenia, kde ste mali v aplikácií BOOMticket nahraté vstupenky, kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Ticketportal SK na e-mailovej adrese support@ticketportal.sk, kde sa podobné prípady riešia individuálne. Dávajte si na vaše mobilné zariadenie pozor, nakoľko ak ku krádeži, k poškodeniu, nefunkčnosti alebo k strate vášho mobilného zariadenia dôjde tesne pred podujatím, je to ako keby vám ukradli resp. stratili by ste klasickú papierovú vstupenku a vstup na podujatie vám, bohužiaľ, nebude umožnený.


Bude zakúpená vstupenka platiť aj keď sa na podujatí preukážem iba mobilnou aplikáciou
BOOMticket, nemusím mať nejaký iný doklad o zaplatení vstupeniek?
Vstupenka v mobilnej aplikácií BOOMticket je plnohodnotná vstupenka s ktorou vám bude umožnený vstup na podujatie. Nie je potrebné mať žiadny ďalší doklad o vstupenke alebo jej úhrade.


Čo ak sa mi pred vstupom na podujatie vybije mobilné zariadenie, kde mám v aplikácií BOOMticket nahraté vstupenky ? Môžem sa preukázať na vstupe aj dokladom o zaplatení ?
V prípade, že sa pri vstupe na podujatie neviete preukázať vstupenkou nahratou v mobilnej aplikácií BOOMticket či už z dôvodu vybitia mobilného zariadenia alebo iného dôvodu, vstup na podujatie vám nebude umožnený. Skontrolujte si preto v dostatočnom predstihu pred vstupom na podujatie, či má batéria na vašom mobilnom zariadení dostatočnú kapacitu na zobrazenie vstupenky v mobilnej aplikácií BOOMticket. Doklad o zaplatení nemusí organizátor na vstupe akceptovať.


Môžeme ísť aj viacerí na vstupenky nahraté v jednej mobilnej aplikácií BOOMticket (na jednom mobilnom zariadení) ?
Áno, keďže na jedno telefónne číslo sa dá zakúpiť a nahrať viac vstupeniek, aplikácia je uspôsobená tak, že na podujatí je zabezpečený vstup viacerých osôb so vstupenkami nahratými v jednej BOOMticket aplikácií. V prípade autorizácie vstupeniek na základe 2D (QR) kódu, mobilná aplikácia BOOMticket postupne zobrazí jedinečné 2D (QR) kódy vstupeniek. Ak sa na podujatí neautorizuje elektronicky, počet vstupeniek v BOOMticket aplikácií sú autorizované pomocou kódu a hesla podujatia priamo usporiadateľom alebo osobami na to poverenými.


Je pri kúpe vstupeniek spôsobom BOOMticket potrebné, aby som bol pripojený z mobilného zariadenia na internet ?
Áno, po uskutočnení nákupu je potrebné aby aplikácia BOOMticket bola pripojená k internetu, aby sa vstupenky mohli do aplikácie nahrať. Prístup aplikácie k internetu nemusí však byť zabezpečené bezprostredne po zakúpení vstupeniek, aplikácia sa môže na internet pripojiť aj neskôr a vstupenky do nej budú nahraté automaticky alebo po iniciovaní synchronizácie. Avšak toto nemožno robiť menej ako 24 hodín do podujatia, nakoľko menej ako 24 hodín do začiatku podujatia sa z bezpečnostných dôvodov vstupenky do mobilnej aplikácie nenahrajú.


Čo ak mi pred podujatím niekto ukradne moje mobilné zariadenie kde mám nahrané vstupenky prostredníctvom aplikácie BOOMticket?
V prípade odcudzenia ako aj poškodenia, nefunkčnosti alebo straty mobilného zariadenia, kde ste mali v aplikácií BOOMticket nahraté vstupenky, kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Ticketportal SK na e-mailovej adrese support@ticketportal.sk, kde sa podobné prípady budú posudzovať a riešiť individuálne. Dávajte si na vaše mobilné zariadenie pozor, nakoľko ak ku krádeži, k poškodeniu, nefunkčnosti alebo k strate vášho mobilného zariadenia dôjde tesne pred podujatím, je to ako keby vám ukradli resp. ste stratili klasickú papierovú vstupenku a vstup na podujatie vám, bohužiaľ, nebude umožnený.


Na mobilnom zariadení nemám dostatok pamäte na inštaláciu aplikácie BOOMticket a na nahratie vstupeniek do nej ale už som si lístok zakúpil ako BOOMticket. Čo mám teraz robiť ?
V takom prípade bezodkladne kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Ticketportal SK na e-mailovej adrese support@ticketportal.sk, kde sa každá takáto žiadosť bude posudzovať a riešiť individuálne.


Ako prebieha storno vstupenky nahratej v aplikácií BOOMticket? Kedy mi budú vrátené peniaze ak mám na ich vrátenie nárok?
V prípade, že máte vstupenky nahraté v mobilnej aplikácií BOOMticket a tieto vstupenky spĺňajú zákonný dôvod na stornovanie a vrátenie peňazí, je potrebné požiadať o storno vstupeniek priamo v mobilnej aplikácií BOOMticket. Počas tohto procesu musí mať aplikácia prístup na internet. Presný postup zaslania žiadosti o storno prostredníctvom aplikácie je popísaný v záložke Nastavenia. Ak je žiadosť o storno vstupeniek opodstatnená a nárok na vrátenie peňazí spĺňa zákonné dôvody, budú peniaze vrátené klientovi na číslo účtu, z ktorého boli uhradené a to v časovej lehote, ktorú stanovuje zákon.


Ako skontrolujú na podujatí moje BOOMticket vstupenky ?
Autorizácia BOOMticket vstupeniek je veľmi jednoduchá a môže prebiehať dvoma spôsobmi: v prípade ak ide o vstupenky na podujatie, kde je použitá autorizácia na základe 2D (QR) kódu, mobilná aplikácia BOOMticket zobrazí jedinečné 2D (QR) kódy vstupeniek a autorizácia prebieha buď automatizovaným autorizačným systémom - turniketmi, alebo ručnými zariadeniami na autorizáciu vstupeniek. Ak sa na podujatí neautorizuje elektronicky, vstupenky v BOOMticket aplikácií sú autorizované pomocou kódu a hesla podujatia priamo usporiadateľom alebo osobami na to poverenými.


Top