listky.citylife.sk

BRAHMS IV

Brahms 2022
BRAHMS IV

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

25. 3. 2022 / Moyzesova sieň / Moyzes Hall / 19,00

BRAHMS IV

(„alla Zingarese“)

 

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Rapsódia h mol pre klavír, op. 79/1/Rhapsody in B Minor, Op. 79/1 

Agitato

 

6 Klavierstücke, Op. 118 / 6 Piano Pieces, Op. 118

II. Intermezzo A dur/Intermezzo in A Major

Andante teneramente 

VI. Intermezzo es mol/Intermezzo in E-flat Minor

Andante largo e mesto

 

Nino GVETADZE (GE) – klavír/piano

 

Regenlied/Rain Song

Nachklang/Reminiscence

 

Eva Šušková – soprán/soprano

Peter PAŽICKÝ – klavír/piano

 

Husľová sonáta č. 1 G dur, op. 78/Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78

I. Vivace ma non troppo

II. Adagio – Più andante – Adagio

 

Daniel ROWLAND (UK) – husle/violin

Nino GVETADZE (GE) – klavír/piano 

 

prestávka / intermission

 

Klavírne kvarteto č. 1 g mol, op. 25/Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25

 

Daniel ROWLAND (UK) – husle/violin

Martin RUMAN – viola/viola

Maja BOGDANOVIĆ (SRB) – violončelo/cello 

Nino GVETADZE (GE) – klavír/piano 

 

Piate festivalové stretnutie s Johannesom Brahmsom na Konvergenciách prinesie ukážky zo skladateľovej tvorby pre klavír v interpretácii gruzínskej klaviristky Nino Gvetadze. Laureátka Klavírnej súťaže Franza Liszta sa v Bratislave predstaví aj ako komorná hráčka. Spolu s vynikajúcim britsko-holandským huslistom Danielom Rowlandom uvedú lyrickú Husľovú sonátu č. 1, op. 78. Vyvrcholením koncertu v Moyzesovej sieni, pýšiacej sa vynikajúcou akustikou, bude obľúbené Klavírne kvarteto č. 25, op. 25 s temperamentným a virtuóznym finále Ronda alla zingarese. Medzi zaujímavosti viažuce sa k dielu patrí verzia poslednej časti pre sólový klavír, ktorú vytvoril bratislavský rodák, klavirista a dirigent Ernő Dohnányi (1870 – 1960), ktorého Brahms podporil v skladateľskej kariére.    

 

The fifth festival meeting with Johannes Brahms at Convergences will present examples of the composer’s work for piano, performed by the Georgian pianist Nino Gvetadze. This Laureate of the Franz Liszt Competition will appear in Bratislava also as a chamber musician. Together with the outstanding British-Dutch violinist Daniel Rowland, she will perform the lyrical Violin Sonata No. 1, op. 78. The climax of the concert in the Moyzes Hall famous for its outstanding acoustics will be the much-loved Piano Quartet No. 25, op. 25 with the temperamental, virtuoso finale Rondo alla Zingarese. Among the interesting associations of the work, there is a version of the final movement for solo piano, created by the native of Bratislava, pianist and conductor Ernő Dohnányi (1870 – 1960), whom Brahms assisted in his career as a composer.   

 

Trvanie koncertu: 120 minút s prestávkou

 

Concert duration: 120 minutes with intermission

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencieTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top