listky.citylife.sk

BRAHMS VI

Brahms 2022
BRAHMS VI

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

27. 3. 2022 / Moyzesova sieň / Moyzes Hall / 19,00

BRAHMS VI

(„Frei aber froh“, slobodný, no šťastný  

– záverečný koncert festivalu) 

 

Program

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Violončelová sonáta č. 2 F dur, op. 99/Cello Sonata in F Major, Op. 99

 

Robert COHEN (UK) – violončelo/cello

Nora SKUTA – klavír/piano

 

prestávka / intermission

 

Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36/String Sextet No. 2 in G Major, Op. 36

 

Daniel ROWLAND (UK), Ivana KOVALČÍKOVÁ – husle/violin

Martin RUMAN, Daniel RUMLER – viola/viola

Robert COHEN (UK), Maja BOGDANOVIĆ (SRB) – violončelo/cello

 

Na záverečnom koncerte Konvergencií venovaných hudbe Johannesa Brahmsa zaznie dvojica majstrovských komorných diel: vášnivá Violončelová sonáta č. 2, op. 99 v interpretácii Roberta Cohena, jedného z najvýraznejších violončelistov 20. storočia a Sláčikové sexteto č. 2, op. 36. Kompozícia z roku 1864 je spomienkou na Agathe von Siebold, dcéru gӧttingenského profesora, s ktorou bol Brahms krátko zasnúbený. Jej meno je ukryté v tónoch A-G-A-H-E jednej z tém prvej časti diela, ktoré britský muzikológ Donald Francis Tovey nazval „najéterickejšou“ z Brahmsových kompozícií.    

 

At the closing concert of Konvergencie Festival devoted to the music of Johannes Brahms, two masterly works will be heard: the passionate Cello Sonata No. 2, op. 99, performed by Robert Cohen, one of the most prominent cellists of the 21st century; and String Sextet No. 2, op. 36. That composition, from 1864, is a remembrance of Agatha von Siebold, the daughter of a Göttingen professor, to whom Brahms was briefly engaged. Her name is hidden in the notes A-G-A-H-E of one of the themes in the first movement of the work, which the British musicologist Donald Francis Tovey called “the most ethereal” of all Brahms’s compositions.

 

Trvanie koncertu: 90 minút s prestávkou

 

Concert duration: 80 minutes with intermission

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie

 

 

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top