listky.citylife.sk

Bratislavská noc komornej hudby

Konvergencie 2019 BA
Bratislavská noc komornej hudby

Dátum: 20. septembra 2018
Miesto: design factory, Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
20
Sep 2018
18:30

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Bratislavská noc komornej hudby
design factory

Bratislava

Popis podujatia

Štvrtok 19. 9. 2019/18.00 hod./design factory

Thursday 19 th of September 2019/6PM/design factory

Donnerstag 19.9.2019/18.00 Uhr/design factory

 

Bratislavská noc komornej hudby/Bratislava Chamber Music Night/Kammermusiknacht Bratislava

 

Robert Cohen (UK) – violončelo/violoncello/Violoncello

Igor Karško – husle/violin/Violine

Jana Karšková – husle/violin/Violine

Ingrida Gápová – soprán/soprano/Sopran

Alena Hučková – klavír/piano/Klavier

Jozef Lupták – violončelo/violoncello/Violoncello

Jordana Palovičová – klavír/piano/Klavier

Martin Ruman – viola/viola/Viola

Nora Skuta – klavír/piano/Klavier

Branislav Dugovič – klarinet/clarinet/Klarinette

 

„Umenie je najväčším darom, ktorý dáva človek sebe samému.“

Ján Albrecht

 

Bratislavská noc komornej hudby, viacero koncertov v priebehu jedného večera, patrí už neodmysliteľne k tradíciám festivalu. Na 20. ročníku Konvergencií bude pri príležitosti 100. výročia narodenia venovaná muzikológovi, estetikovi a violistovi Jánovi Albrechtovi (1919 – 1996), ktorý je symbolom tradícií pestovania komornej hudby v Bratislave a ktorý k tomuto ušľachtilému umeniu priviedol niekoľko generácií slovenských interpretov. Siločiary hudby na Bratislavskej noci komornej hudby tentokrát spoja veľké romantické diela priateľov Johannesa Brahmsa (Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101), Roberta Schumanna (Klavírne kvinteto Es dur, op. 44) a piesne jeho manželky Clary. Hudobný svet si pripomína dvesté výročie narodenia obdivovanej klaviristky a skladateľky, ktorá koncertovala aj v dnešnej Bratislave. Tešiť sa možno aj na účinkovanie vynikajúceho britského violončelistu Roberta Cohena, recitálový debut violistu Martina Rumana a premiéru nového diela Ľubice Čekovskej. 

 

rozhovory o hudbe /pre-concert talks/ Gespräche über Musik

 

Program/Programme/Programm

Alexander Albrecht (1885 – 1958)

Tri skladby pre violu a klavír/Three Pieces for Viola and Piano/Drei Stücke für Viola und Klavier

Ľubica Čekovská (1975)

premiéra nového diela/Premiere of a new piece/Prämiere eines neuen Stückes

Rebecca Clarke (1886 – 1979)

Sonáta pre violu a klavír/Sonata for Viola and Piano/Sonate für Viola und Klavier

 

prestávka/intermission/Pause 

 

György Kurtág (1926)

Hommage à Robert Schumann, op. 15d

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101/The Piano Trio No. 3 in C Minor, Op. 101/ Klaviertrio Nr. 3 c-Moll, Op. 101

 

prestávka/intermission/Pause

 

Clara Schumann (1819 – 1896)

Piesne (výber)/Songs (selection)/Lieder (Auswahl)

Robert Schumann (1810 – 1856)

Klavírne kvinteto Es dur, op. 44/Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44/Klavierquintett Es-Dur, Op. 44

 

Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk a na Facebooku.

Zmena programu vyhradená. 

 

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programme is subject to change. 

 

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programmänderungen vorbehalten.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top