Bratislavské dychové okteto

57. ročník Bratislavských hudobných slávností
Bratislavské dychové okteto

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Štvrtok 29.9. o 19.30 h Malá sála Slovenskej filharmónie

Bratislavské dychové okteto

Matúš Veľas – 1. Hoboj          Róbert Krchniak – 2. hoboj
Jozef Luptáčik – 1. Klarinet    Saša Jaško – 2. klarinet
Ladislav Práger – 1. Fagot      Richard Karnok – 2. fagot
Ján Smutný – 1. lesný roh     Peter Sivanič – 2. lesný roh

Ilja Zeljenka                       Okteto pre dychy
Johann Nepomuk Hummel   Partita in Es
Juraj Družecký                    Partita č. 4
Wolfgang Amadeus Mozart   Serenáda č. 12 c mol

Súbor Bratislavské dychové okteto, zostavený z vedúcich hráčov dychových sekcií Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Orchestra SND, pôsobí na našej koncertnej scéne už polstoročie. Program, ktorý ponúka, tvoria diela podunajských autorov 18. storočia doplnené o trojčasťové Okteto Ilju Zeljenku z roku 1999.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top