Budapest Festival Orchestra Iván Fischer, dirigent

57. ročník Bratislavských hudobných slávností
Budapest Festival Orchestra Iván Fischer, dirigent

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Streda  28.9. o 19.30 h    Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer, dirigent

 

Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer, dirigent

Anna-Lena Elbert, soprán

 

Louis Andriessen   Workers Union

György Ligeti         Mysteries of the Macabre                                                                   

Ludwig van Beethoven  Symfónia č. 3 Es dur, op. 55 Eroica

Znamenitý a medzinárodne renomovaný Budapest Festival Orchestra pod taktovkou svojho šéfdirigenta Ivána Fischera prichádza s koncertným programom, ktorý dokáže uspokojiť aj toho najnáročnejšieho posluchá- ča. Zaujímavú skladbu holandského avantgardistu Louisa Andriessena Workers Union (1975), prezentujúcu prísnu rytmickú štruktúru bez bližšie určeného nástrojového zloženia, vystriedajú vrcholné árie z opery Le

Grand Macabre (1994) Györgya Ligetiho. Zo skladateľovej jedinej opery ich pre koncertné uplatnenie vybral dirigent premiéry opery Elgar Howarth. Protagonistkou je nemecká koloratúrna sopranistka Anna-Lena Elbert.

Do druhej časti koncertu vybrali hostia Beethovenovu Eroicu, poému o hrdinstve, jedno zo základných diel viedenského klasicizmu.

 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top