DEŇ BEZ HOTOVOSTI

DEŇ BEZ HOTOVOSTI

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

V prípade, že máte záujem vystaviť faktúru k objednávke, čo najskôr po kúpe zašlite svoju žiadosť spolu s variabilným symbolom objednávky a Vašimi fakturačnými údajmi na adresu: objednavky@ticketportal.sk

konferencia sa koná prezenčne:
hotel Crowne Plaza, Bratislava

podmienky:
Nakoľko platia určité protipandemické opatrenia a ZBK nevyžaduje od účastníkov OTP (potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo prekonaní covid), konferencia prebieha v režime Základ, čiže maximálna kapacita miestnosti je 35 osôb.

Registrácia účastníkov sa považuje za záväznú!

PROGRAM KONFERENCIE: 

9.00 - Uvítanie hostí
Peter Géc – predseda ZBK

09.10 – 9.20 - slávnostné otvorenie konferencie a príhovor 

9.20
Martin Peter, vedúci centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR

9.40
Lukáš Pokorný, Manager CEE Product Development and Innovation, Mastercard
Cybersecurity

10,00 – 10,20 - coffee break 

10.20
Nikola Plecas, Director Crypto Solutions, VISA
Introduction to Crypto and Visa’s role in the emerging ecosystem

10,40
Pavol Minár, Inspirations Minar

11,00 – 11,20 - coffee break

11,20  - 12,20 – panelová diskusia
moderuje Ján Gordulič

Peter Géc, predseda ZBK

Martin Peter, vedúci CFI Ministerstva financií SR

Michal Čarný, General Manager, Mastercard Slovensko & Česká republika

Marcel Gajdoš, Group Country Manager Czech R, Hungary & Slovakia at Visa

Pavol Minár, Inspirations Minar

 

12,20 – 12,40
Žrebovanie súťaže
Ceny odovzdáva Peter Géc, predseda Združenia pre bankové karty 

13,00
Ukončenie 4.ročníka akcie DEŇ BEZ HOTOVOSTI

Vaše osobné údaje sú spracúvané pre spoločnosťi MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, ktorá je usporiadateľom podujatia.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top