HORTUS ARTIS 2022 / B&B

HORTUS ARTIS 2022
HORTUS ARTIS 2022 / B&B

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

BERTALI / BIBER
SOLAMENTE NATURALI (SK, HU)
Miloš Valent husle, umelecký vedúci, Ľuba Habart husle, Ján Kružliak viola, Peter Vrbinčík viola, Kristína Chalmovská violončelo, Rita Papp čembalo

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)
Sonáta 11 a cinque pre sláčiky a basso continuo (zbierka Sonatae tam aris quam aulis servientes 1676)
Antonio Bertali (1605 – 1669)
Sonáta a 6 pre sláčiky a basso continuo (IAB6 1662)
Heinrich Ignaz Franz Biber
Battaglia a 10 pre sláčiky a basso continuo
Antonio Bertali
Sonáta pre 2 husle, violoncello, a basso continuo
Chiacona pre husle a basso continuo
Heinrich Ignaz Franz Biber
Serenáda C dur (A 877a) pre sláčiky a basso continuo

Heinrich Ignaz Franz Biber a Antonio Bertali patrili k výrazným predstaviteľom inštrumentálnej virtuóznej hudby 17. storočia. Biber ako inovátor využíval všetky možnosti barokových huslí (napr. scordaturu či hádzané smyky, čo bolo v tom čase čosi nevídané). Bertali, ktorý sa presadil aj na poli opery a sakrálnej vokálno-inštrumentálnej kompozície, upútaval v skladbách skomponovaných na rôzne variačné basové figúry bohatou melodickou invenciou. Obidvaja sú nám mentálne veľmi blízki možno aj preto, že pôsobili na území dnešnej Moravy a v ich hudbe možno nájsť stopy inšpirácie miestnou ľudovou hudbou, ktorá nie je až tak vzdialená folklórnym motívom z nášho územia.

Cyklus koncertov HORTUS ARTIS 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu a uskutočňuje sa s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Bratislavy, Hudobného fondu, Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA, Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko a Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Vstupenky: 10 € / 7 € študenti, dôchodcovia / 5 € ZŤP

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Typ zľavy sa vyberá až po vložení vstupeniek do košíka.
Predpredaj končí 1 deň pred konaním podujatia. V predpredaji je dostupná iba časť kapacity záhrady Domu Albrechtovcov, zvyšný počet je pri priaznivom počasí dostupný priamo pri vstupe do objektu vždy 1 hodinu pred koncertom.
V prípade dažďa presúvame koncerty do obmedzených priestorov v Dome Albrechtovcov, majitelia vstupeniek z predpredaja majú miesta v interiéri garantované.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Viac informácií k projektu a programom koncertov nájdete na našej webstránke www.albrechtforum.com (prepojenie: https://www.albrechtforum.com/). Sledujte nás na facebooku (prepojenie: https://www.instagram.com/albrechtforum/) a instagrame
(prepojenie: https://www.instagram.com/albrechtforum/).

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť len formou Hometicket!Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top