listky.citylife.sk

JUMBO DANCE SHOW

JUMBO DANCE SHOW

Dátum: 23. júna 2019
Miesto: Divadlo Nová scéna, Bratislava

Vstupenky

Nedeľa
23
Jún 2019
15:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
JUMBO DANCE SHOW
Nedeľa
23
Jún 2019
17:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
JUMBO DANCE SHOW

Popis podujatia

JUMBO DANCE STUDIO a KRS MOVEMENT prina´sˇaju´ tanecˇnu´ show, v ktorej u´cˇinkuju´ vsˇetci tanecˇni´ci Jumbo Dance Sˇtu´dia.
Predstavia sa deti vo veku uzˇ od 4 rokov, ktore´ zazˇiju´ svoju velˇku´ tanecˇnu´ premie´ru, ako aj profesiona´lni dlhorocˇni´ tanecˇni´ci, choreografi, lektori a exkluzi´vni hostia bli´zki JDS.


Tento rok diva´ci uvidia u´plne novu´ strhuju´cu show a hosti´ s ich aktua´lnymi tanecˇny´mi novinkami.

Sˇpecia´lni hostia JDS 2019: LADYLICIOUS, THE PASTELS a LUKÁŠ ADAMEC


V neposlednom rade sa predstavi´ dˇalsˇi´ch cca 130 tanecˇni´kov sˇtu´dia v ich novy´ch choreografia´ch.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top