Komorný koncert Suchoň / Messiaen

Komorný koncert Suchoň / Messiaen

Dátum: 6. októbra. 2018
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Sobota
6
Okt 2018
16:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Komorný koncert Suchoň / Messiaen

Popis podujatia

Sobota 6.10. o 16.00 h Malá sála Slovenskej filharmónie

Komorný koncert Suchoň / Messiaen

Komorný koncert z diela Eugena Suchoňa a Oliviera Messiaena

Zuzana Biščaková, klavír
Jordana Palovičová, klavír

Tento rok si pripomíname 110. výročie narodenia dvoch významných skladateľov 20. storočia
Oliviera Messiaena a Eugena Suchoňa, v tvorbe ktorých nachádzame prekvapujúce paralely. Popri niektorých doteraz málo prebádaných ideových a tvorivo-kompozičných filiáciách spája týchto skladateľov aj záujem o teoretické zdôvodnenie tvorivých procesov vlastnej tvorby. Messiaena sa teoretické reflexie významne odrazili v cykle siedmich skladieb pre dva klavíry Visions de l´Amen (Predstavy slova Amen, 1943) a u Eugena Suchoňa v Rapsodickej suite (1965), ktorú samotný skladateľ označil za jednu zo svojich najodvážnejších skladieb. Suita vo verzii pre dva klavíry odznie verejne na tohtoročných BHS vôbec prvýkrát. Messiaenova skladba Visions de l´Amen vznikala počas nemeckej okupácie Paríža. O to pregnantnejšie v nej rezonujú symboly viery, založené na štyroch základných interpretáciách slova Amen a zakomponované do siedmich hudobných vízií nesmiernej sily a emočného vypätia.

Galéria

picture Komorný koncert Suchoň / Messiaen

Na mape

Top