Kurt Elling Quintet with special guest M. Hill/USA

Blue Note
Kurt Elling Quintet with special guest M. Hill/USA

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum/Date: 09.07.2018 o 20.00 h
Miesto konania/Place of event: Blue Note, J. Hašku 18, Nové Mesto nad Váhom 

Kurt Elling v klube ? Áno aj to je možné !!
Budete si môcť vychutnať v klubovom prostredí exkluzívny koncert speváka, ktorý bežne v kluboch nevystupuje a je momentálne jednou z najjagavejších jazzových hviezd na svete !!!
Výnimočne doplnil svoje európske turné o koncert v našom klube, veľmi si to vážime a sme naozaj šťastní, že sa nám to podarilo.

Kurt Elling je mnohými od­borníkmi po­važovaný za naj­lepšieho jaz­zového speváka súčasnosti, svedčí o tom aj je­ho dvanásť no­m­iná­cií na ce­nu Gra­mmy, z ktorých bo­l al­bum „De­di­ca­ted to You“ aj ocenený touto cenou. Sku­točnosťou je, že ten­to cha­risma­tický spevák je ne­u­stále predmetom zájmu na popredných stránkach pres­tížnych časo­pisov ako Down Be­at ale­bo Jazz Ti­mes, kde pra­vi­delně získava ocenenia v an­ketách kri­tikov a získava taktiež stále narastajúcu po­pu­la­ri­tu.

Exkluzívnym hosťom oncertu bude skvelý trubkár Marquis Hill a rozšíri tak plejádu hviezd (Wyn­ton Mar­sa­lis, Ja­mes Morri­son, Te­ren­ce Blan­chard, Ran­dy Brec­ker, Bob­by Shew, Chuck Findley) s ktorými už Kurt Elling vytupoval.

Zostava:
Kurt Elling, spev
Marquis Hill, trúbka
Clark Sommers, kontrabas
John McLean, gitara
Stu Mindeman, piáano a varhany
Adonis Rose, bicie

Vstupné/Entry: 40,00 EUR 
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Potrebná rezervácia stola na telefónnom čísle 0902 608 912 alebo na maili info@bluenote.sk

Na mape

Odporúčané

Top