Lotyšský národný orchester Andris Poga, dirigent

Lotyšský národný orchester Andris Poga, dirigent

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Sobota 13.10. o 19.30 h Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Lotyšský národný orchester
Andris Poga, dirigent
Alexander Kniazev, violončelo

Pēteris Vasks Cantabile pre sláčikový orchester
Dmitrij Šostakovič Koncert pre violončelo a orchester č. 1 Es dur op. 107
Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia č. 4 A dur op. 90 Talianska

Lotyšský skladateľ Pēteris Vasks je výraznou osobnosťou na súčasnej svetovej skladateľskej
scéne. Hudba je pre neho synonymom slov krása a svätosť a prostriedkom, ktorý môže vniesť svetlo do sféry ľudskej duše. Dmitrij Šostakovič takmer štyridsať rokov tvrdo vzdoroval sovietskemu režimu – v tomto období vznikol aj jeho Prvý violončelový koncert. Felix Mendelssohn Bartholdy žil síce veľmi krátky, ale z hľadiska aktivít intenzívny život. Veľmi rád a často cestoval a každá z ciest ho inšpirovala k skomponovaniu majstrovského diela. Alexandra Kniazeva, považovaného za dôstojného nasledovníka Mstislava Rostropoviča, naše publikum dobre pozná. Na hosťovanie na BHS si ho tentoraz prizval Lotyšský národný orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta Andrisa Pogu.

Galéria

picture Lotyšský národný orchester Andris Poga, dirigent

Na mape

Top