Permanentka Konvergencie september 2021

Konvergencie 2021
Permanentka Konvergencie september 2021

Dátum: 5. - 26. septembra 2021
Miesto: Bratislava
Adresa: -, Bratislava

Vstupenky

5.-26.
Sep
2021

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Permanentka Konvergencie september 2021
5.9. - 26.9.2021
Bratislava

Bratislava

Popis podujatia

KONVERGENCIE 2021

22. medzinárodný festival komornej hudby

5. – 26. 9. 2021 / Bratislava, Piešťany & online

 

Hudba, ktorá spája. Hudba, ktorá nepozná čas. Hudba, ktorá povznáša. Aktuálny ročník medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie ponúkne stretnutie s hudbou včerajška i dneška s vynikajúcimi domácimi i zahraničnými interpretmi. Vypočujte si diela Jevgenija Iršaia, Martina Wiesnera a Pēterisa Vasksa v interpretácii českého súboru Ensemble Opera Diversa v inšpirujúcich priestoroch Elektrárne Piešťany, ponorte sa do atmosférického hudobného sveta albumu Absinthe Dominica Millera, zažite koncert špičkového fínskeho kvarteta Meta4 s dielami Haydna, Saariaho a Sibelia. Medzi výnimočné konvergenčné hudobné dobrodružstvá bude patriť koncert Dialógy rakúskeho perkusionistu Ruperta Strubera a klaviristky Nory Skutovej v dielach súčasných skladateľov Philippa Hurela, Hannah Lash a Mikiho Skutu. Chýbať nebude ani tradičná Bratislavská noc komornej hudby, na ktorej sa v dielach s Bratislavou spätých majstrov Johanna Nepomuka Hummela a Ernő Dohnányiho predstavia klaviristi Jordana Palovičová a Miki Skuta. Koncertom symbolicky nazvanom Soli Deo Gloria vo Veľkom evanjelickom kostole si Konvergencie pripomenú jubileum významného slovenského organistu a pedagóga Jána Vladimíra Michalka. Festival tiež predstaví laureátov prvého ročníka skladateľskej súťaže, ponúkne čítanie z tvorby Milana Lasicu i koncert pre deti a na záver veľké komorné diela Johannesa Brahmsa a Maxa Brucha v naštudovaní huslistu Igora Karška. September bude skrátka v znamení Konvergencií.

 

 

PROGRAM

5. 9. 2021 / 19.00 / Elektrárňa Piešťany

PRESENCE / Ensemble Opera Diversa (CZ) & Jozef LUPTÁK

G. TARDONOVÁ (CZ), dirigentka

Iršai / Wiesner / Vasks Klātbūtne

 

9. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

DOMINIC MILLER: ABSINTHE

D. MILLER, gitara / Z. RAVITZ / N. FISZMAN / J. KARLZON

& Zuzana Mojžišová / R. Andris / S. Palúch / M. Skuta

 

12. 9. 2021 / 11.00 / detský koncert / Galéria mesta Bratislavy

M. Varga: O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu / I. Šiller

 

12. 9. 2021 / 19.00 / Primaciálny palác

CELLO DUO / R. Cohen & J. Lupták

Bach / Godár / Zagar / Glière

 

16. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

VOCES INTIMAE / Meta4 Quartet (FI)

Haydn / Saariaho / Sibelius

 

17. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

DIALÓGY

N. SKUTA, klavír / R. STRUBER (AT), perkusie / M. RUMAN, viola / J. LUPTÁK, violončelo

Lash / M. Skuta / Hurel / Brahms

 

18. 9. 2021 / 16.00 – 22.00 / Dom Albrechtovcov, Klarisky

BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY

M. KUŠTÁROVÁ, flauta / M. VEĽAS, hoboj / M. NOVÁK (CZ), lesný roh / P. BIELY, D. RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / T. NAGY, kontrabas / Miki SKUTA, klavír / J. PALOVIČOVÁ, klavír

Akadémia komornej hudby / Rozhovory o hudbe / Bartók – Kodály – Dohnányi /
Čítanie z tvorby M. Lasicu / Dohnányi – Hummel

 

19. 9. 2021 / 19.00 / Veľký evanjelický kostol

SOLI DEO GLORIA / Hommage à J.V.M.

J. V. MICHALKO, organ / J. BARTOŠ, trúbka / B. LENKO, akordeón, J. LUPTÁK, violončelo

Bach / Messiaen / Rinck / improvizácie

 

26. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

BRAHMS/BRUCH

I. KARŠKO, M. SVETLÍK, A. BARAN, P. ŠARAY, husle /

M. RUMAN, D. RUMLER, viola / J. LUPTÁK, violončelo / R. VIZVÁRY, kontrabas

 

 

KONVERGENCIE 2021

22. international festival of chamber music

5. – 26. 9. 2021 / Bratislava, Piešťany & online

 

This year as usual Konvergencie (Convergences), the international festival of chamber music, will be offering music without borders in its September programme. We invite you to listen to the Slovak première of the cello concerto Klātbūtne (“Presence”) by Pēteris Vasks, one of the most acclaimed contemporary composers, with Jozef Lupták and the Czech orchestra Ensemble Opera Diversa; plunge into the atmospheric musical world of guitarist Dominic Miller’s album Absinthe; experience a concert by the top-ranking Finnish quartet Meta4 with works by Haydn, Saariaho and Sibelius. And it would be unthinkable, of course, not to have the traditional Bratislava Night of Chamber Music with outstanding Slovak artists, readings and dialogues about music, and further accompanying events both live and online. Take your place, at Convergences Festival from September 5 to September 26. Programme may be subject to change.

 

 

PROGRAM

5. 9. 2021 / 19.00 / Elektrárňa Piešťany

PRESENCE / Ensemble Opera Diversa (CZ) & Jozef LUPTÁK

G. TARDONOVÁ (CZ), conductor

Iršai / Wiesner / Vasks Klātbūtne

 

9. 9. 2021 / 19.00 / Slovak Radio Concert Hall

DOMINIC MILLER: ABSINTHE

D. MILLER, gitara / Z. RAVITZ / N. FISZMAN / J. KARLZON

& Zuzana Mojžišová / R. Andris / S. Palúch / M. Skuta

 

12. 9. 2021 / 11.00 / koncert for children / Bratislava City Gallery

M. Varga: O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu / I. Šiller

 

12. 9. 2021 / 19.00 / Primatial Palace

CELLO DUO / R. Cohen & J. Lupták

Bach / Godár / Zagar / Glière

 

16. 9. 2021 / 19.00 / Slovak Radio Concert Hall

VOCES INTIMAE / Meta4 Quartet (FI)

Haydn / Saariaho / Sibelius

 

17. 9. 2021 / 19.00 / Slovak Radio Concert Hall

DIALOGUES

N. SKUTA, piano / R. STRUBER (AT), percussion / M. RUMAN, viola / J. LUPTÁK, cello

Lash / M. Skuta / Hurel / Brahms

 

18. 9. 2021 / 16.00 – 22.00 / Albrecht House, Klarisky

BRATISLAVA CHAMBER MUSIC NIGHT

M. KUŠTÁROVÁ, flute/ M. VEĽAS, oboe / M. NOVÁK (CZ), french horn / P. BIELY, D. RUMLER, violin / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, cello / T. NAGY, double bass / Miki SKUTA, klavír / J. PALOVIČOVÁ, piano

Chamber Music Academy / pre-concert talks / Bartók – Kodály – Dohnányi /
Reading / Dohnányi – Hummel

 

19. 9. 2021 / 19.00 / Great Lutheran Church

SOLI DEO GLORIA / Hommage à J.V.M.

J. V. MICHALKO, organ / J. BARTOŠ, trumpet / B. LENKO, accordion, J. LUPTÁK, cello

Bach / Messiaen / Rinck / improvisations

 

26. 9. 2021 / 19.00 / Slovak Radio Concert Hall

BRAHMS/BRUCH

I. KARŠKO, M. SVETLÍK, A. BARAN, P. ŠARAY, violin /

M. RUMAN


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Na mape

Top