Príbeh vojaka

Konvergencie 2019
Príbeh vojaka

Dátum: 16. - 17. februára 2019
Miesto: Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava

Vstupenky

Sobota
16
Feb 2019
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Nedeľa
17
Feb 2019
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané

Popis podujatia

Príbeh vojaka

PREDSTAVENIE 17.2.2019 NEPLATÍ PRE DRŽITEĽOV PERMANENTKY!

Fascinujúca partitúra z roku 1918, sedem vynikajúcich hudobníkov, dvaja tanečníci a charizmatický Robert Roth ako Diabol, Vojak i Rozprávač v Stravinského hudobnej rozprávke pre dospelých o odvekom boji dobra so zlom, o láske, o vojne i o tom, ako nezapredať svoju dušu. Po uvedení v Bratislave, Košiciach a na festivale Pohoda sa Konvergencie s odstupom niekoľkých rokov vracajú s novým naštudovaním titulu, ktorý patrí k najúspešnejším produkciám v histórii festivalu.    

Igor Stravinskij (1882 – 1971)

Tri skladby pre sólový klarinet / Three Pieces for Clarinet 

Igor Stravinskij (1882 – 1971) / Charles F. Ramuz (1878 – 1947)

Príbeh vojaka / The Soldier´s Tale

Ján Štrasser – preklad / translation
Robert Roth – rozprávač / narrator
Ivica Franeková, Krisztián Gergye – dancers / tanec
Silvester Lavrík – réžia / stage director
Katarína Lupták - scéna / stage design

Igor Karško – husle/violin, Juraj Griglák – kontrabas/double bass, Ronald Šebesta – klarinet/clarinet, Peter Kajan – fagot/bassoon, Zoltán Molnár – trúbka/trumpet, Branislav Belorid – trombón/trombone, Peter Kosorín – bicie / percussionsViac informácií na www.konvergencie.sk a na www.facebook.com/konvergencie/  

EN

 

A fascinating score from 1918, seven outstanding musicians, two dancers, and the charismatic Robert Roth as Devil, Soldier and Narrator in Stravinsky’s musical fairytale for adults about the age-old struggle of good and evil, love, war, and how not to sell your soul. After performances in Bratislava and Košice and at the Pohoda festival, after an interval of some years Convergences returns with a new production of this title, which is one of the most successful productions in the festival’s history.  

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programme is subject to change.

 

DE

 

Die faszinierende Partitur aus dem Jahr 1918, sieben ausgezeichnete Musiker, zwei Tänzer und der charismatische Robert Roth als Teufel, Soldat und Erzähler in Strawinskys musikalischem Märchen für Erwachsene über den Urkampf zwischen dem Guten und dem Bösen, über Liebe, Krieg sowie darüber, wie man seine Seele nicht verkauft. Nach der Aufführung in Bratislava, Košice sowie bei dem Festival Pohoda kehren die Konvergenzen nach mehreren Jahren mit einer neuen Einstudierung des Titels, welcher zu den erfolgreichsten Produktionen in der Geschichte des Festivals gehört, zurück.

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programmänderungen vorbehalten.         Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top