Pro musica nostra Nitriensi / Palárikovo

Pro musica nostra Nitriensi 2019
Pro musica nostra Nitriensi / Palárikovo

Dátum: 1. októbra 2019
Miesto: Poľovnícky kaštieľ, Palárikovo

Vstupenky

Utorok
1
Okt 2019
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Pro musica nostra Nitriensi / Palárikovo

Popis podujatia

Účinkujú:

Le Petit Concert d´Apollon

Suzanne van der Helm baroková zobcová flauta

Radka Kubínová baroková priečna flauta

Krzysztof Białasik prirodzený lesný roh

João Rival čembalo

 

Program:

Stölzel                        Sonáta à 4 F dur pre traverso, zobcovú flautu, lesný roh a basso continuo
Couperin                   Muzette z Kráľovského koncertu č. 3

Quantz                       Triová sonáta C dur QV 2:Anh. 3 pre traverso, zobcovú flautu a basso continuo             
Couperin                   Muséte de Choisi et Muséte de Taverni z 15éme ordre z 3. knihy Pièces de clavecin 

Telemann                  Koncert F dur TWV 42:F14 pre zobcovú flautu, lesný roh a basso   continuo
Couperin                   Le rossignol en amour z 14. ordre z 3. knihy Pièces de clavecin

Fasch                         Sonáta FaWV N:F3 pre traverso, zobcovú flautu, lesný roh a basso continuo
Daquin                       Réjouissance des Chassuers z 1. livre de Pièces de clavecin (1735)

 

Text o koncerte:

Nemecký skladateľ Gottfreid Heinrich Stölzel sa zaoberal najmä tvorbou sakrálnych a svetských  kantát. Bol vyhľadávaným operným autorom. Okrem toho napísal množstvo koncertov a komornej hudby v dobovom duchu. Flauta v tejto oblasti dominuje. Francois Couperin „Le grand“ bol jedným z vyvolencov dejín hudby. Jeho doménou bola tvorba pre clavecin, resp. čembalo. Skomponoval stovky diel, ktoré obdivovali Bach, Brahms, Strauss, či Ravel. Nemecký autor Johann Joachim Quantz  sa venoval predovšetkým flaute. Skomponoval stovky sonát a koncertov.  Je známy aj ako autor traktátu o flautovej interpretácii. Georg Philipp Telemann, priateľ a kmotor Johanna Sebastiana Bacha  je autorom, ktorý intenzívne pripravoval prechod medzi barokovou hudbou a hudbou novších čias. Jeho aktivity súviseli aj s ansámblom Collegium musicum Lipsko, ktorý založil nemecký huslista a skladateľ Johann Friedrich Fasch – autor množstva kantát, sinfonií a sonát. Louis Claude Daquin patril k obľúbencom kráľa Ľudovíta XIV. Podobe ako Francois Couperin, preferoval filigránsky prepracovanú hudbu pre clavecin. Z množstva skladieb spomenutých autorov prinesie dnešný koncert tie, ktoré oslavujú krásu prírody – veď Poľovnícky kaštieľ je na Hudobné rendez-vous s ňou ideálnym priestorom.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top