Pro musica nostra Sarossiensi / Petrovany

Pro musica nostra Sarossiensi
Pro musica nostra Sarossiensi / Petrovany

Dátum: 13. júna 2019
Miesto: Barokovo-klasicistický kaštieľ, Petrovany

Vstupenky

Štvrtok
13
Jún 2019
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Pro musica nostra Sarossiensi / Petrovany

Popis podujatia

Účinkujú:

Le Concert d´Apollon           

 

Radka Kubínová baroková priečna flauta

Krzysztof Firlus viola da gamba

João Rival čembalo

 

Program:

Le Concert Spirituel

Jean – Marie Leclair (1697 – 1764): Sonáta č. 8 op. 2 D dur pre flautu a basso continuo

                                                                       Adagio

                                                                       Allegro

                                                                       Sarabanda: Largo

                                                                       Allegro assai

 

Joseph Nicolas Pancrace Royer (1705 – 1755): 1. kniha Pièces de Clavecin, 1744

                                                                                   Allemande 

                                                                                   La marche des Scythes

Jean - Philipp Rameau (1683 – 1764): Koncert č. 2 G dur pre čembalo, flautu a violu da gamba z Pièces de clavecin en concerts  

                                                                       La Laborde

                                                                       La Boucon      

                                                                       L´Agacante 

                                                                       Menuet I a II

François Couperin (1668 – 1733): Suita č. 1 e mol z Pièces de violes avec la basse

                                                                       Prélude 

                                                                       Allemade legère

                                                                       Sarabande grave

                                                                       Gigue

Georg Philip Telemann (1681 – 1767): Trio g mol pre flautu, viola da gamba a čembalo

                                                                       Siciliana         

                                                                       Allegro 

                                                                       Adagio 

                                                                       Allegro assai

Text o koncerte:

Tradícia parížskych  Le Concert Spirituel bola jedným z prvých manažérskych projektov typu abonentných koncertov. Cykly prebiehali v rozpätí rokov 1725 – 1790 väčšinou vo veľkonočnom období, kedy boli iné kultúrne ustanovizne zatvorené. O dočasnú renesanciu tejto tradície sa v 19. storočí postaral najmä skladateľ a klavirista Charles Valentin Alkan. Organizátori cyklov iniciovali vznik nových diel najmä v oblasti komornej, orchestrálnej a sakrálnej hudby a prizývali k spolupráci zahraničných umelcov (vrátane Johanna Christiana Bacha, Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta). Vo vedení asociácie sa vystriedali mnohé osobnosti francúzskeho kultúrneho života. Najvýraznejšie však prispievali poprední francúzski skladatelia – najmä tí, ktorí nepatrili k suite kráľovských vyvolencov.

 

Vstupenky:                 8,-Eur              

                                   6,-Eur – študenti, dôchodcovia, ZŤPTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top